ОП Ид.No
1126
Обект на поръчката
02.11.2018 11:47:10
Услуга
Предмет на поръчката
02.11.2018 11:47:10
„Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация), по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Път ІI-99„Царево – Малко Търново” от км 58+000 до км 117+000; Обособена позиция №2: Път ІIІ - 907 „(Маринка - Звездец)-Визица-(Царево-М.Търново)” от км 0+000 до км 24+781; Обособена позиция №3: Път III - 992 - Росен - Веселие - Ясна Поляна от км 0+000 до км 21+676; Обособена позиция №4: Път ІІІ – 9009 „Ново Паничарево-Ясна Поляна” от км 0+000 до км 11+885;
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция №1: Път ІI-99„Царево – Малко Търново” от км 58+000 до км 117+000;
2 Обособена позиция №2: Път ІIІ - 907 „(Маринка - Звездец)-Визица-(Царево-М.Търново)” от км 0+000 до км 24+781;
3 Обособена позиция №3: Път III - 992 - Росен - Веселие - Ясна Поляна от км 0+000 до км 21+676;
4 Обособена позиция №4: Път ІІІ – 9009 „Ново Паничарево-Ясна Поляна” от км 0+000 до км 11+885;
Ред за провеждане
02.11.2018 11:47:10
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.11.2018 11:47:10
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
04.12.2018 13:13:14
М-185 от 03.12.2018
Решение за откриване на процедурата
02.11.2018 11:47:10
161 от 30.10.2018
875878/30.10.2018 г.
02.11.2018 11:47:10
0.21 MB
Обявление/Публична покана
02.11.2018 11:47:10
от 30.10.2018
875881/30.10.2018 г.
02.11.2018 11:47:10
0.23 MB
Документация
02.11.2018 11:47:10
 
05.11.2018 09:46:43
14.26 MB
05.11.2018 09:46:43
6.25 MB
Номер на преписка в АОП
02.11.2018 11:47:10
00044-2018-0102
Срок за получаване на офертите
02.11.2018 11:47:10
06.12.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
02.11.2018 11:47:10
 
01.06.2020 14:45:00
1.21 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.06.2020 09:32:41
53-00-5543 от 22.06.2020
На 25.06.2020 г. от 10:00 часа в зала 701 в сградата на АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.07.2020 14:41:18
 
29.07.2020 14:41:18
0.14 MB
29.07.2020 14:41:18
2.46 MB
29.07.2020 14:41:18
0.27 MB
29.07.2020 14:41:18
0.94 MB
29.07.2020 14:41:18
0.55 MB
Решение за определяне на изпълнител
29.07.2020 14:41:18
99 от 29.07.2020
 
Договор No.РД-32-2/02.11.2020
Обособена позиция
09.11.2020 11:10:03
1
Предмет на договора
09.11.2020 11:10:03
Обособена позиция №1: Път ІI-99„Царево – Малко Търново” от км 58+000 до км 117+000;
Договор тип
09.11.2020 11:10:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.11.2020 11:10:03
РД-32-2 от 02.11.2020
998969/04.11.2020 г.
09.11.2020 11:10:03
1.16 MB
09.11.2020 11:10:03
0.21 MB
09.11.2020 11:10:03
0.05 MB
Стойност на договора
09.11.2020 11:10:03
BGN, 603 900.00, 20.00, 724 680.00
Срок за изпълнение
09.11.2020 11:10:03
 
150 дни
Изпълнител
09.11.2020 11:10:03
177448501, ДЗЗД АЛВЕ-Л21 (Алве Консулт ЕООД и Логистика 21 ЕООД)
 
Договор No.Д-126/30.10.2020
Обособена позиция
04.11.2020 10:40:09
2
Предмет на договора
04.11.2020 10:40:09
Обособена позиция №2: Път ІIІ - 907 „(Маринка - Звездец)-Визица-(Царево-М.Търново)” от км 0+000 до км 24+781;
Договор тип
04.11.2020 10:40:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.11.2020 10:40:09
Д-126 от 30.10.2020
998735/02.11.2020 г.
04.11.2020 10:40:09
18.22 MB
04.11.2020 10:40:09
0.56 MB
04.11.2020 10:40:09
1.04 MB
Стойност на договора
04.11.2020 10:40:09
BGN, 265 100.00, 20.00, 318 120.00
Срок за изпълнение
04.11.2020 10:40:09
 
90 дни
Изпълнител
04.11.2020 10:40:09
Инжконсултпроект ООД
 
Договор No.РД-32-1/26.10.2020
Обособена позиция
29.10.2020 10:56:10
3
Предмет на договора
29.10.2020 10:56:10
Обособена позиция №3: Път III - 992 - Росен - Веселие - Ясна Поляна от км 0+000 до км 21+676;
Договор тип
29.10.2020 10:56:10
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.10.2020 10:56:10
РД-32-1 от 26.10.2020
998246/26.10.2020 г.
29.10.2020 10:56:10
1.09 MB
29.10.2020 10:56:10
0.03 MB
29.10.2020 10:56:10
0.05 MB
Стойност на договора
29.10.2020 10:56:10
BGN, 173 800.00, 20.00, 208 560.00
Срок за изпълнение
29.10.2020 10:56:10
 
90 дни
Изпълнител
29.10.2020 10:56:10
Илия Бурда ЕООД
 
Договор No.Д-129/03.11.2020
Обособена позиция
09.11.2020 11:10:03
4
Предмет на договора
09.11.2020 11:10:03
Обособена позиция №4: Път ІІІ – 9009 „Ново Паничарево-Ясна Поляна” от км 0+000 до км 11+885;
Договор тип
09.11.2020 11:10:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.11.2020 11:10:03
Д-129 от 03.11.2020
998923/04.11.2020 г.
09.11.2020 11:10:03
1.16 MB
09.11.2020 11:10:03
0.29 MB
09.11.2020 11:10:03
0.05 MB
Стойност на договора
09.11.2020 11:10:03
BGN, 88 847.00, 20.00, 106 616.40
Срок за изпълнение
09.11.2020 11:10:03
 
90 дни
Изпълнител
09.11.2020 11:10:03
Виа План ЕООД