ОП Ид.No
1129
Обект на поръчката
12.10.2018 11:52:57
Услуга
Предмет на поръчката
12.10.2018 11:52:57
Осъществяване на охрана чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) на 17 (седемнадесет) обекта на територията на ОПУ-Русе
Ред за провеждане
12.10.2018 11:52:57
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.10.2018 11:52:57
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.10.2018 11:52:57
Решение-4 от 09.10.2018
12.10.2018 11:52:57
2.61 MB
Обявление/Публична покана
12.10.2018 11:52:57
24-00-268 от 09.10.2018
12.10.2018 11:52:57
3.67 MB
Документация
12.10.2018 11:52:57
 
Номер на преписка в АОП
12.10.2018 11:52:57
00044-2018-0095
Срок за получаване на офертите
12.10.2018 11:52:57
 
14.11.2018 година 17.00 часа
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.01.2019 14:13:54
от 10.01.2019
10.01.2019 14:13:54
1.23 MB
Решение за класиране
25.01.2019 12:04:36
Решение -1, Решение -3 от 15.03.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.10.2018 11:52:57
Протокол № 1 от 11.12.2018
11.12.2018 15:41:40
3.99 MB
10.01.2019 14:13:54
15.81 MB
25.01.2019 12:04:36
9.02 MB
25.01.2019 12:04:36
39.11 MB
 
Договор No.РД-37-2/25.04.2019
Обособена позиция
07.05.2019 11:46:55
1
Предмет на договора
07.05.2019 11:46:55
Осъществяване на охрана чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) на 17 (седемнадесет) обекта на територията на ОПУ-Русе
Договор тип
07.05.2019 11:46:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.05.2019 11:46:55
РД-37-2 от 25.04.2019
07.05.2019 11:46:55
10.26 MB
07.05.2019 11:46:55
0.3 MB
Стойност на договора
07.05.2019 11:46:55
BGN, 18 360.00, 20.00, 22 032.00
Срок за изпълнение
07.05.2019 11:46:55
30.04.2021
Изпълнител
07.05.2019 11:46:55
831633773, ЮСИС ООД гр СОФИЯ
Дата на приключване
07.05.2019 11:46:55
30.04.2021
Състояние на договора
07.05.2019 11:46:55
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
07.05.2019 14:23:30
24-00-111 от 02.05.2019
Плащания