ОП Ид.No
1130
Обект на поръчката
10.10.2018 16:52:09
Услуга
Услуга по приложение № 2 от ЗОП
Предмет на поръчката
10.10.2018 16:52:09
„Предоставяне на юридически услуги на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с Електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) и включената в нея Европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ)“.
Източник на финансиране
10.10.2018 16:52:09
 
АПИ
Ред за провеждане
10.10.2018 16:52:09
Пряко договаряне по ЗОП чл.18 ал.1 т.13
Вид процедура/основание за провеждане
10.10.2018 16:52:09
Пряко договаряне
Решение за откриване на процедурата
10.10.2018 16:52:09
148 от 10.10.2018
872425/10.10.2018 г.
10.10.2018 16:52:09
0.19 MB
Обявление/Публична покана
10.10.2018 16:52:09
11-00-832 от 10.10.2018
Документация
10.10.2018 16:52:09
 
10.10.2018 16:52:09
0.19 MB
Разяснения по документация за участие
10.10.2018 16:52:09
 
11.10.2018 17:00:35
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
10.10.2018 16:52:09
00044-2018-0096
Срок за получаване на офертите
10.10.2018 16:52:09
17.10.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
10.10.2018 16:52:09
 
26.10.2018 12:38:07
0.2 MB
26.10.2018 12:38:07
0.1 MB
26.10.2018 12:38:07
0.31 MB
26.10.2018 12:38:07
0.28 MB
Решение за определяне на изпълнител
26.10.2018 12:38:07
157 от 26.10.2018
 
Договор No.Д-102/12.11.2018
Обособена позиция
13.11.2018 11:42:03
1
Предмет на договора
13.11.2018 11:42:03
Предоставяне на юридически услуги на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с Електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) и включената в нея Европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ)“.
Договор тип
13.11.2018 11:42:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.11.2018 11:42:03
Д-102 от 12.11.2018
878045/13.11.2018 г.
13.11.2018 11:42:03
0.67 MB
13.11.2018 11:42:03
0.02 MB
13.11.2018 11:42:03
0.1 MB
Стойност на договора
13.11.2018 11:42:03
BGN, 187 000.00, 20.00, 224 400.00
Срок за изпълнение
13.11.2018 11:42:03
 
24 месеца
Изпълнител
13.11.2018 11:42:03
131472060, Адвокатско дружество Добрев и Люцканов
Уведомление на АОП за изпълнен договор
08.02.2021 17:38:29
24-00-279 от 08.02.2021