ОП Ид.No
1132
Обект на поръчката
16.10.2018 15:03:01
Услуга
Предмет на поръчката
16.10.2018 15:03:01
„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
16.10.2018 15:03:01
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
16.10.2018 15:03:01
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
16.10.2018 15:03:01
Покана № 53-00-9645 от 16.10.2018
Покана до Български Пощи ЕАД, МиБМ Експрес ООД, Стар Пост ООД.
16.10.2018 16:17:08
0.17 MB
Документация
16.10.2018 15:03:01
 
16.10.2018 15:03:01
0.19 MB
16.10.2018 15:03:01
0.16 MB
16.10.2018 15:03:01
0.01 MB
16.10.2018 15:03:01
0.19 MB
16.10.2018 15:03:01
0.02 MB
16.10.2018 15:03:01
0.66 MB
Номер на преписка в АОП
16.10.2018 15:03:01
към 00210-2017-0004
Към рамково споразумение № СПОР–25/04.10.2017 г. на ЦОП по Обособена позиция № 1 „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.11.2018 11:19:01
 
отваряне на ценови предложения на 12.11.2018 г. от 10:00 ч. в системата на СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
16.10.2018 15:03:01
 
21.12.2018 15:23:24
0.33 MB
21.12.2018 15:23:24
0.11 MB
Решение за определяне на изпълнител
21.12.2018 14:23:24
201 от 21.12.2018
 
Договор No.Д-5/04.02.2019
Обособена позиция
11.02.2019 10:35:57
1
Предмет на договора
11.02.2019 10:35:57
„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
11.02.2019 10:35:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
893049/07.02.2019
11.02.2019 10:35:57
1.1 MB
11.02.2019 10:35:57
0.06 MB
Договор
11.02.2019 10:35:57
Д-5 от 04.02.2019
Стойност на договора
11.02.2019 10:35:57
BGN, 97 358.45, 20.00, 116 830.14
Изпълнител
11.02.2019 10:35:57
121396123, Български пощи ЕАД
Промени в условията на договора
09.10.2019 10:58:08
Допълнителни Споразумения
Уведомление на АОП за изпълнен договор
13.01.2021 17:04:13