ОП Ид.No
1134
Обект на поръчката
15.11.2018 11:22:03
Услуга
Предмет на поръчката
15.11.2018 11:22:03
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Път І–1 (Е-79) „Мездра – Ботевград” Лот 2, от км 161+367 до км 174+800”
Ред за провеждане
15.11.2018 11:22:03
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.11.2018 11:22:03
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.11.2018 11:22:03
170 от 12.11.2018
877915/12.11.2018 г.
15.11.2018 11:22:03
0.24 MB
Обявление/Публична покана
15.11.2018 11:22:03
от 12.11.2018
877919/12.11.2018 г.
15.11.2018 11:22:03
0.22 MB
Документация
15.11.2018 11:22:03
 
15.11.2018 11:22:03
22.26 MB
15.11.2018 11:22:03
0.16 MB
Номер на преписка в АОП
15.11.2018 11:22:03
00044-2018-0109
Срок за получаване на офертите
15.11.2018 11:22:03
10.01.2019 17:30
Разяснения по документация за участие
11.01.2019 12:35:48
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 21.01.2019 г. от 15:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Разяснения по документация за участие
18.01.2019 15:36:45
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 28.01.2019 г. от 15:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Разяснения по документация за участие
28.01.2019 12:10:23
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 06.02.2019 г. от 15:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
15.11.2018 11:22:03
 
10.05.2019 12:58:05
0.73 MB
23.08.2019 13:44:38
0.11 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.09.2019 17:03:48
53-00-8784 от 02.09.2019
На 05.09.2019 г. от 10:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.09.2019 17:04:38
 
11.09.2019 17:04:38
0.16 MB
11.09.2019 17:04:38
2.02 MB
11.09.2019 17:04:38
0.16 MB
11.09.2019 17:04:38
0.16 MB
11.09.2019 17:04:38
0.41 MB
Решение за определяне на изпълнител
11.09.2019 17:04:38
123 от 11.09.2019
 
Договор No.РД-36-16/10.10.2019
Обособена позиция
14.10.2019 10:30:30
1
Предмет на договора
14.10.2019 10:30:30
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Път І–1 (Е-79) „Мездра – Ботевград” Лот 2, от км 161+367 до км 174+800”
Договор тип
14.10.2019 10:30:30
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.10.2019 10:30:30
РД-36-16 от 10.10.2019
938500/11.10.2019 г.
14.10.2019 10:30:30
1.4 MB
14.10.2019 10:30:30
0.16 MB
14.10.2019 10:30:30
0.08 MB
Стойност на договора
14.10.2019 10:30:30
BGN, 1 930 500.00, 20.00, 2 316 600.00
Срок за изпълнение
14.10.2019 10:30:30
 
1640 дни
Изпълнител
14.10.2019 10:30:30
177395109, МБ КОНСУЛТ ДЗЗД (Контпас ЕООД, Строл 1000 АД, Ен Ар Консулт ЕООД, План Инвест Пловдив ЕООД и Арибал ООД)
Промени в условията на договора
19.08.2021 13:35:51