ОП Ид.No
1135
Обект на поръчката
14.11.2018 10:55:57
Услуга
Предмет на поръчката
14.11.2018 10:55:57
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Aктуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122”
Ред за провеждане
14.11.2018 10:55:57
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.11.2018 10:55:57
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
12.12.2018 14:12:03
М-194 от 12.12.2018
Решение за откриване на процедурата
14.11.2018 10:55:57
169 от 12.11.2018
877900/12.11.2018 г.
14.11.2018 10:55:57
0.24 MB
Обявление/Публична покана
14.11.2018 10:55:57
от 12.11.2018
877903/12.11.2018 г.
14.11.2018 10:55:57
0.22 MB
Документация
14.11.2018 10:55:57
 
Разяснения по документация за участие
14.11.2018 10:55:57
 
Номер на преписка в АОП
14.11.2018 10:55:57
00044-2018-0108
Срок за получаване на офертите
14.11.2018 10:55:57
10.01.2019 17:30
Разяснения по документация за участие
11.01.2019 11:09:18
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 21.01.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Разяснения по документация за участие
18.01.2019 15:33:33
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 28.01.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Разяснения по документация за участие
28.01.2019 12:15:08
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 06.02.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
14.11.2018 10:55:57
 
21.06.2019 14:02:28
1 MB
27.09.2019 16:44:17
0.57 MB
27.09.2019 16:44:17
1.74 MB
27.09.2019 16:44:17
0.2 MB
27.09.2019 16:44:17
0.55 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
09.09.2019 16:37:00
53-00-8955 от 09.09.2019
На 12.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала 701 на VII-ми етаж ще се проведе открито заседание по отваряне на ценовите предложения.
Решение за класиране
27.09.2019 16:44:17
137 от 27.09.2019
Решение за определяне на изпълнител
 
Договор No.Д-122/18.10.2019
Обособена позиция
28.10.2019 10:58:33
1
Предмет на договора
28.10.2019 10:58:33
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: Aктуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122”
Договор тип
28.10.2019 10:58:33
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.10.2019 10:58:33
Д-122 от 18.10.2019
940861/24.10.2019 г.
28.10.2019 10:58:33
1.45 MB
28.10.2019 10:58:33
0.21 MB
28.10.2019 10:58:33
0.06 MB
Стойност на договора
28.10.2019 10:58:33
BGN, 1 230 000.00, 20.00, 1 476 000.00
Срок за изпълнение
28.10.2019 10:58:33
 
1640 дни
Изпълнител
28.10.2019 10:58:33
177401455, ДЗЗД МЕЗДРА КОНСУЛТ (Трансконсулт-БГ ООД и Рутекс ООД)
Промени в условията на договора
18.12.2023 10:33:37