ОП Ид.No
1141
Обект на поръчката
09.11.2018 14:18:51
Услуга
Предмет на поръчката
09.11.2018 14:18:51
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Силистра
Ред за провеждане
09.11.2018 14:18:51
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.11.2018 14:18:51
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.11.2018 14:18:51
№2 от 07.11.2018
09.11.2018 14:18:51
2.66 MB
Обявление/Публична покана
09.11.2018 14:18:51
изх.№ 24-00-201 от 07.11.2018
09.11.2018 14:18:51
5.59 MB
Документация
09.11.2018 14:18:51
 
09.11.2018 14:18:51
14.9 MB
09.11.2018 14:18:51
0.01 MB
09.11.2018 14:18:51
0.09 MB
09.11.2018 14:18:51
0.15 MB
Номер на преписка в АОП
09.11.2018 14:18:51
00044-2018-0106
Срок за получаване на офертите
09.11.2018 14:18:51
13.12.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
09.11.2018 14:18:51
Протокол № 1 от 14.12.2018
27.12.2018 12:10:39
0.24 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.01.2019 09:42:46
Протокол № 2 от 09.01.2019
28.01.2019 09:42:46
0.32 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.01.2019 09:42:46
Протокол № 3 от 18.01.2019
28.01.2019 09:42:46
0.26 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.01.2019 09:42:46
Доклад на комисията от 21.01.2019
28.01.2019 09:42:46
0.7 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.01.2019 16:05:54
 
14.01.2019 16:05:54
0.04 MB
Решение за определяне на изпълнител
28.01.2019 09:42:46
Решение № ОП-1 от 25.01.2019
28.01.2019 09:42:46
0.27 MB
 
Договор No.Д-3/07.03.2019
Обособена позиция
03.04.2019 12:00:43
1
Предмет на договора
03.04.2019 12:00:43
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Силистра
Договор тип
03.04.2019 12:00:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.04.2019 12:00:43
Д-3 от 07.03.2019
03.04.2019 12:00:43
1.12 MB
03.04.2019 12:00:43
1.15 MB
03.04.2019 12:00:43
0.43 MB
Стойност на договора
03.04.2019 12:00:43
BGN, 25 000.00, 20.00, 30 000.00
Срок за изпълнение
03.04.2019 12:00:43
 
24 месеца
Изпълнител
03.04.2019 12:00:43
118027098, М.И.Г ООД
Състояние на договора
03.04.2019 12:00:43
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
03.04.2019 12:00:43
изх. № 24-00-59 от 01.04.2019
Обявление за възложена поръчка
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.04.2021 13:30:38
изх. № 24-00-38 от 14.04.2021
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
14.04.2021 13:30:38
1.82 MB