ОП Ид.No
1150
Обект на поръчката
26.11.2018 13:17:45
Услуга
Предмет на поръчката
26.11.2018 13:17:45
Разширяване на информационната достъпност с добавяне на услуги и вторична интеграция с партньорските правоприлагащи институции в България – МВР, НАП и АМ
Източник на финансиране
26.11.2018 13:17:45
 
АПИ
Ред за провеждане
26.11.2018 13:17:45
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.11.2018 13:17:45
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.11.2018 13:17:45
177 от 23.11.2018
880147/ 23.11.2018 г.
26.11.2018 13:17:45
0.15 MB
Обявление/Публична покана
26.11.2018 13:17:45
от 23.11.2018
880152/ 23.11.2018 г.
26.11.2018 13:17:45
0.22 MB
Документация
26.11.2018 13:17:45
 
Номер на преписка в АОП
26.11.2018 13:17:45
00044-2018-0113
Срок за получаване на офертите
26.11.2018 13:17:45
17.12.2018 17:30
Разяснения по документация за участие
04.12.2018 15:44:42
 
Решение за промяна
06.12.2018 10:52:24
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация - 185 от 03.12.2018
06.12.2018 10:52:24
0.13 MB
Променена Документация
06.12.2018 10:52:24
 
06.12.2018 10:52:24
3.29 MB
06.12.2018 10:52:24
0.03 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
07.01.2019 17:43:44
53-00-143 от 07.01.2019
Отваряне на ценови предложения на 10.01.2019 г. от 10:30 ч. в зала 619 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.11.2018 13:17:45
 
12.02.2019 11:17:05
0.15 MB
12.02.2019 11:17:05
0.08 MB
12.02.2019 11:17:05
0.21 MB
Решение за определяне на изпълнител
12.02.2019 11:17:05
14 от 12.02.2019
 
Договор No.Д-32/10.04.2019
Обособена позиция
18.04.2019 10:46:31
1
Предмет на договора
18.04.2019 10:46:31
Разширяване на информационната достъпност с добавяне на услуги и вторична интеграция с партньорските правоприлагащи институции в България – МВР, НАП и АМ
Договор тип
18.04.2019 10:46:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.04.2019 10:46:31
Д-32 от 10.04.2019
907626/16.04.2019 г.
18.04.2019 10:46:31
1.16 MB
18.04.2019 10:46:31
0.1 MB
18.04.2019 10:46:31
0.07 MB
Стойност на договора
18.04.2019 10:46:31
BGN, 1 175 000.00, 20.00, 1 410 000.00
Срок за изпълнение
18.04.2019 10:46:31
 
45 дни
Изпълнител
18.04.2019 10:46:31
201996987, Скейл Фокус АД
Промени в условията на договора
15.01.2020 10:43:19
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.01.2020 12:24:21