ОП Ид.No
1153
Обект на поръчката
21.12.2018 10:48:34
Услуга
Предмет на поръчката
21.12.2018 10:48:34
„Изработване на технически проекти за рехабилитация (основен ремонт) на пътни обекти по 5 (пет) обособени позиции“, както следва: • Обособена позиция № 1: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 101+550 до км 126+667; • Обособена позиция № 2: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 129+667 до км 134+000 и от км 137+967 до км 157+697; • Обособена позиция № 3: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 157+697 до км 186+100; • Обособена позиция № 4: Път III-2903 „гр. Генерал Тошево - с. Къпиново – с. Изворово – с. Красен – с. Росица – с. Лозница“ от км 0 +000 до км 11 +770; • Обособена позиция № 5: Път III-2904 „с. Захари Стояново- с. Дуранкулак“ от 0+000 до км 17+772“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 • Обособена позиция № 1: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 101+550 до км 126+667;
2 • Обособена позиция № 2: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 129+667 до км 134+000 и от км 137+967 до км 157+697;
3 • Обособена позиция № 3: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 157+697 до км 186+100;
4 • Обособена позиция № 4: Път III-2903 „гр. Генерал Тошево - с. Къпиново – с. Изворово – с. Красен – с. Росица – с. Лозница“ от км 0 +000 до км 11 +770;
5 • Обособена позиция № 5: Път III-2904 „с. Захари Стояново- с. Дуранкулак“ от 0+000 до км 17+772“.
Ред за провеждане
21.12.2018 10:48:34
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
21.12.2018 10:48:34
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
21.12.2018 10:48:34
195 от 18.12.2018
884316/18.12.2018 г.
21.12.2018 10:48:34
0.15 MB
Обявление/Публична покана
21.12.2018 10:48:34
от 18.12.2018
884318/ 18.12.2018 г.
21.12.2018 10:48:34
0.24 MB
Документация
21.12.2018 10:48:34
 
21.12.2018 10:48:34
14.26 MB
21.12.2018 10:48:34
7.6 MB
Разяснения по документация за участие
21.12.2018 10:48:34
 
28.01.2019 16:41:33
0.19 MB
Номер на преписка в АОП
21.12.2018 10:48:34
00044-2018-0124
Срок за получаване на офертите
21.12.2018 10:48:34
04.02.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
21.12.2018 10:48:34
 
26.06.2020 13:40:09
0.48 MB
26.06.2020 14:01:39
0.25 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.09.2020 16:37:32
53-00-8792 от 14.09.2020
На 17.09.2020 г. от 11:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.10.2020 14:02:49
 
09.10.2020 14:02:49
0.64 MB
09.10.2020 14:02:49
0.29 MB
09.10.2020 14:02:49
0.74 MB
09.10.2020 14:02:49
0.52 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.10.2020 14:02:49
131 от 09.10.2020
Решение за промяна
21.12.2020 12:09:56
167 от 21.12.2020
 
Договор No.РД-37-2/25.02.2021
Обособена позиция
15.03.2021 13:18:00
1
Предмет на договора
15.03.2021 13:18:00
• Обособена позиция № 1: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 101+550 до км 126+667;
Договор
15.03.2021 13:18:00
РД-37-2 от 25.02.2021
1009131/11.03.2021г.
15.03.2021 13:18:00
1.15 MB
15.03.2021 13:18:00
0.13 MB
15.03.2021 13:18:00
0.09 MB
15.03.2021 13:18:00
0.21 MB
Стойност на договора
15.03.2021 13:18:00
BGN, 346 830.00, 20.00, 416 196.00
Изпълнител
15.03.2021 13:18:00
103882376, "Трафик холдинг" ЕООД
 
Договор No.РД-37-18/11.12.2020
Обособена позиция
29.12.2020 12:47:29
2
Предмет на договора
29.12.2020 12:47:29
• Обособена позиция № 2: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 129+667 до км 134+000 и от км 137+967 до км 157+697;
Договор тип
29.12.2020 12:47:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.12.2020 12:47:29
РД-37-18 от 11.12.2020
1002985/21.12.2020
29.12.2020 12:47:29
9.85 MB
29.12.2020 12:47:29
0.73 MB
29.12.2020 12:47:29
0.6 MB
Стойност на договора
29.12.2020 12:47:29
BGN, 239 470.00, 20.00, 287 364.00
Изпълнител
29.12.2020 12:47:29
Рутекс ООД
 
Договор No.РД-37-17/03.12.2020
Обособена позиция
29.12.2020 12:47:29
3
Предмет на договора
29.12.2020 12:47:29
• Обособена позиция № 3: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 157+697 до км 186+100;
Договор тип
29.12.2020 12:47:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.12.2020 12:47:29
РД-37-17 от 03.12.2020
1002985/21.12.2020
29.12.2020 12:47:29
25.26 MB
29.12.2020 12:47:29
1.85 MB
29.12.2020 12:47:29
1.12 MB
Стойност на договора
29.12.2020 12:47:29
BGN, 291 005.00, 20.00, 349 206.00
Изпълнител
29.12.2020 12:47:29
Пътпроект ЕООД
 
Договор No.Д-138/03.12.2020
Обособена позиция
29.12.2020 12:47:29
4
Предмет на договора
29.12.2020 12:47:29
• Обособена позиция № 4: Път III-2903 „гр. Генерал Тошево - с. Къпиново – с. Изворово – с. Красен – с. Росица – с. Лозница“ от км 0 +000 до км 11 +770;
Договор тип
29.12.2020 12:47:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.12.2020 12:47:29
Д-138 от 03.12.2020
1002985/21.12.2020
29.12.2020 12:47:29
1.2 MB
29.12.2020 12:47:29
0.04 MB
29.12.2020 12:47:29
0.04 MB
Стойност на договора
29.12.2020 12:47:29
BGN, 84 590.00, 20.00, 101 508.00
Изпълнител
29.12.2020 12:47:29
Проджект планинг енд мениджмънт ООД
 
Договор No.РД-37-21/18.12.2020
Обособена позиция
29.12.2020 12:47:29
5
Предмет на договора
29.12.2020 12:47:29
• Обособена позиция № 5: Път III-2904 „с. Захари Стояново- с. Дуранкулак“ от 0+000 до км 17+772“.
Договор тип
29.12.2020 12:47:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.12.2020 12:47:29
РД-37-21 от 18.12.2020
1002985/21.12.2020
29.12.2020 12:47:29
1.11 MB
29.12.2020 12:47:29
0.06 MB
29.12.2020 12:47:29
0.06 MB
Стойност на договора
29.12.2020 12:47:29
BGN, 116 820.00, 20.00, 140 184.00
Изпълнител
29.12.2020 12:47:29
103882376, Трафик Холдинг ЕООД