ОП Ид.No
1155
Обект на поръчката
19.11.2018 15:08:00
Услуга
Предмет на поръчката
19.11.2018 15:08:00
Осъществяване на охрана със сигнално охранителна техника /СОТ/ и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Силистра
Ред за провеждане
19.11.2018 15:08:00
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.11.2018 15:08:00
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.11.2018 15:08:00
3 от 16.11.2018
19.11.2018 15:08:00
2.95 MB
Обявление/Публична покана
19.11.2018 15:08:00
24-00-211 от 16.11.2018
19.11.2018 15:08:00
4.8 MB
Документация
19.11.2018 15:08:00
 
20.11.2018 14:18:39
40.05 MB
20.11.2018 14:18:39
0.16 MB
20.11.2018 14:18:39
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
19.11.2018 15:08:00
00044-2018-0110
Срок за получаване на офертите
19.11.2018 15:08:00
21.12.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
19.11.2018 15:08:00
Протокол № 1 от 27.12.2018
04.01.2019 14:59:57
0.19 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.01.2019 12:31:07
Протокол № 2 от 11.01.2019
30.01.2019 12:31:07
0.13 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.01.2019 12:31:07
Протокол № 3 от 18.01.2019
30.01.2019 12:31:07
0.15 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.01.2019 12:31:07
Доклад от 25.01.2019
30.01.2019 12:31:07
0.44 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.01.2019 16:10:42
 
14.01.2019 16:10:42
0.04 MB
Решение за определяне на изпълнител
30.01.2019 12:31:07
Решение № ОП-2 от 30.01.2019
30.01.2019 12:31:07
0.14 MB
 
Договор No.Д-1/15.02.2019
Предмет на договора
19.03.2019 12:55:01
Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Силистра
Договор тип
19.03.2019 12:55:01
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Стойност на договора
19.03.2019 12:55:01
BGN, 103 104.00, 20.00, 123 724.80
Договор
19.03.2019 12:55:01
Д-1 от 15.02.2019
19.03.2019 12:55:01
1.09 MB
19.03.2019 12:55:01
0.31 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
19.03.2019 12:55:01
24-00-49 от 14.03.2019
Срок за изпълнение
19.03.2019 12:55:01
 
24 месеца
Допълнително споразумение
21.05.2020 14:20:16
Д-1 от 15.02.2019
Изпълнител
19.03.2019 12:55:01
125539444, ЛОВЕЦ-01 ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.02.2021 12:53:15
24-00-21 от 25.02.2021
Състояние на договора
19.03.2019 12:55:01
Изпълнен в срок