ОП Ид.No
1164
Обект на поръчката
22.02.2019 10:23:45
Услуга
Предмет на поръчката
22.02.2019 10:23:45
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ във връзка с изработване на технически проект и строителство /инженеринг/ на обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка “Пловдив-Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“
Ред за провеждане
22.02.2019 10:23:45
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
22.02.2019 10:23:45
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
22.02.2019 10:23:45
17 от 19.02.2019
895448/ 19.02.2019 г.
22.02.2019 10:23:45
0.21 MB
Обявление/Публична покана
22.02.2019 10:23:45
от 19.02.2019
895449/ 19.02.2019 г.
22.02.2019 10:23:45
0.2 MB
Документация
22.02.2019 10:23:45
 
Номер на преписка в АОП
22.02.2019 10:23:45
00044-2019-0005
Срок за получаване на офертите
22.02.2019 10:23:45
08.04.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.02.2019 10:23:45
 
03.07.2019 15:57:05
0.22 MB
03.07.2019 15:57:05
0.9 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.07.2019 16:19:45
53-00-7156 от 15.07.2019
На 18.07.2019 г. от 14:30 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.02.2020 11:53:17
 
06.02.2020 11:53:17
0.73 MB
06.02.2020 11:53:17
0.33 MB
06.02.2020 11:53:17
1.24 MB
06.02.2020 11:53:17
0.45 MB
Решение за определяне на изпълнител
06.02.2020 11:53:17
12 от 06.02.2020
 
Договор No.РД-36-2/20.03.2020
Обособена позиция
06.04.2020 10:23:37
1
Предмет на договора
06.04.2020 10:23:37
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ във връзка с изработване на технически проект и строителство /инженеринг/ на обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка “Пловдив-Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“
Договор тип
06.04.2020 10:23:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.04.2020 10:23:37
РД-36-2 от 20.03.2020
970500/01.04.2020 г.
06.04.2020 10:23:37
1.32 MB
06.04.2020 10:23:37
0.07 MB
06.04.2020 10:23:37
0.05 MB
Стойност на договора
06.04.2020 10:23:37
BGN, 129 000.00, 20.00, 154 800.00
Срок за изпълнение
06.04.2020 10:23:37
 
430 дни
Изпълнител
06.04.2020 10:23:37
131069757, Консултантска Инженерна Група ООД