ОП Ид.No
1165
Обект на поръчката
22.11.2018 10:40:45
Услуга
Предмет на поръчката
22.11.2018 10:40:45
„Изработване на технически проект за ремонтно - възстановителни работи на мостово съоръжение при км 29+613 на Път II-76 Тополовград –Харманли “
Ред за провеждане
22.11.2018 10:40:45
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
22.11.2018 10:40:45
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
22.11.2018 10:40:45
 
22.11.2018 10:40:45
1.08 MB
22.11.2018 10:40:45
1.22 MB
Документация
22.11.2018 10:40:45
 
22.11.2018 10:40:45
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
22.11.2018 10:40:45
9083392
22.11.2018 14:30:54
0.14 MB
Срок за получаване на офертите
22.11.2018 10:40:45
03.12.2018 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.11.2018 10:40:45
от 27.12.2018
Протокол от работата на комисията
 
Договор No.У-1/25.01.2019
Обособена позиция
28.01.2019 11:50:08
1
Предмет на договора
28.01.2019 11:50:08
„Изработване на технически проект за ремонтно - възстановителни работи на мостово съоръжение при км 29+613 на Път II-76 Тополовград –Харманли “
Договор тип
28.01.2019 11:50:08
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.01.2019 11:50:08
У-1 от 25.01.2019
Стойност на договора
28.01.2019 11:50:08
BGN, 46 200.00, 20.00, 55 440.00
Изпълнител
28.01.2019 11:50:08
Трансконсулт-22 ООД