ОП Ид.No
1184
Обект на поръчката
15.01.2019 15:06:06
Услуга
Предмет на поръчката
15.01.2019 15:06:06
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление гр. Враца“
Ред за провеждане
15.01.2019 15:06:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.01.2019 15:06:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.01.2019 15:06:06
Решение-1 от 10.01.2019
Обявление/Публична покана
15.01.2019 15:06:06
24-00-7 от 10.01.2019
15.01.2019 15:06:06
4.84 MB
Документация
15.01.2019 15:06:06
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.02.2019 09:31:57
Протокол №1
21.02.2019 09:31:57
2.32 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.02.2019 12:46:54
Протокол №2
27.02.2019 12:46:54
1.62 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.03.2019 15:18:04
Протокол № 3
01.03.2019 15:18:04
2.63 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.02.2019 12:46:54
Съобщение
27.02.2019 12:46:54
0.32 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.04.2019 12:40:07
Доклад от 05.03.2019
02.04.2019 12:40:07
5.08 MB
Решение за промяна
02.04.2019 12:40:07
Решение за изменение на решението за класиране от 01.04.2019
Решение за класиране
02.04.2019 12:40:07
Решение за класиране от 05.03.2019
02.04.2019 12:40:07
0.74 MB
Номер на преписка в АОП
15.01.2019 15:06:06
00044-2019-0004
Срок за получаване на офертите
15.01.2019 15:06:06
18.02.2019 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.01.2019 15:06:06
 
20.02.2019 15:30:39
2.32 MB
 
Договор No.РД-37-1/17.04.2019
Обособена позиция
28.06.2019 09:55:19
1
Предмет на договора
28.06.2019 09:55:19
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление гр. Враца“
Договор тип
28.06.2019 09:55:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.06.2019 09:55:19
РД-37-1 от 17.04.2019
Стойност на договора
28.06.2019 09:55:19
BGN, 27 000.00, 20.00, 32 400.00
Изпълнител
28.06.2019 09:55:19
3
Дата на приключване
28.06.2019 09:55:19
17.04.2021
Състояние на договора
28.06.2019 09:55:19
В изпълнение