ОП Ид.No
1185
Обект на поръчката
26.11.2018 14:08:20
Услуга
Предмет на поръчката
26.11.2018 14:08:20
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Разград, за период от 24/двадесет и четири месеца
Източник на финансиране
26.11.2018 14:08:20
 
АПИ
Ред за провеждане
26.11.2018 14:08:20
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.11.2018 14:08:20
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.11.2018 14:08:20
2 от 23.11.2018
880033/ 23.11.2018 г.
26.11.2018 14:08:20
4.84 MB
Обявление/Публична покана
26.11.2018 14:08:20
24-00-297 от 23.11.2018
879995 / 23.11.2018 г.
26.11.2018 14:11:05
20.97 MB
Документация
26.11.2018 14:08:20
 
27.11.2018 12:59:23
0.38 MB
27.11.2018 12:59:23
1.2 MB
27.11.2018 12:59:23
0.29 MB
Номер на преписка в АОП
26.11.2018 14:08:20
00044-2018-0112
Срок за получаване на офертите
26.11.2018 14:08:20
07.01.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.11.2018 14:08:20
 
09.01.2019 11:22:01
6.51 MB
25.01.2019 11:09:01
0.53 MB
25.01.2019 11:09:42
0.73 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.01.2019 14:11:19
 
17.01.2019 14:11:19
0.01 MB
Решение за класиране
25.01.2019 11:11:09
 
25.01.2019 11:11:09
0.14 MB