ОП Ид.No
1187
Обект на поръчката
30.11.2018 15:33:42
Услуга
Предмет на поръчката
30.11.2018 15:33:42
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Шумен
Ред за провеждане
30.11.2018 15:33:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
30.11.2018 15:33:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
30.11.2018 15:33:42
№ 5 от 28.11.2018
30.11.2018 15:33:42
12.44 MB
Обявление/Публична покана
30.11.2018 15:33:42
24-00-223 от 28.11.2018
30.11.2018 15:33:42
26.6 MB
Документация
30.11.2018 15:33:42
 
30.11.2018 15:33:42
0.11 MB
30.11.2018 15:33:42
2.11 MB
30.11.2018 15:33:42
0.1 MB
30.11.2018 15:33:42
0.08 MB
30.11.2018 15:33:42
0.14 MB
Номер на преписка в АОП
30.11.2018 15:33:42
00044-2018-0115
Срок за получаване на офертите
30.11.2018 15:33:42
04.01.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.11.2018 15:33:42
Протокол № 1 от 07.01.2019
09.01.2019 14:02:45
0.39 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.02.2019 14:21:12
Протокол № 2 от 24.01.2019
12.02.2019 14:21:12
8.4 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.02.2019 14:21:12
Протокол № 3 от 29.01.2019
12.02.2019 14:21:12
14.56 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.02.2019 14:21:12
Доклад от 01.02.2019
12.02.2019 14:21:12
39.11 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.01.2019 11:50:57
 
24.01.2019 11:50:57
1.75 MB
Решение за определяне на изпълнител
12.02.2019 14:21:12
Решение № 1 от 11.02.2019
12.02.2019 14:21:12
2.69 MB
 
Договор No.Д-2/12.03.2019
Предмет на договора
08.04.2019 17:18:31
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Шумен
Договор тип
08.04.2019 17:18:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
08.04.2019 17:18:31
34.52 MB
Договор
08.04.2019 17:18:31
Д-2 от 12.03.2019
08.04.2019 17:18:31
0.49 MB
08.04.2019 17:18:31
0.41 MB
Стойност на договора
08.04.2019 17:18:31
BGN, 30 000.00, 20.00, 36 000.00
Срок за изпълнение
08.04.2019 17:18:31
 
24 месеца
Изпълнител
08.04.2019 17:18:31
203988747, ЕЛИТ-ОЙЛ СОФИЯ ООД, гр.Ямбол