ОП Ид.No
1190
Обект на поръчката
05.09.2019 10:25:33
Услуга
Предмет на поръчката
05.09.2019 10:25:33
„Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обекти с етап „начална експлоатация“, финансирани по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 бюджетни средства и държавен инвестиционен заем с 10 (десет) обособени позиции:
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 - Проект „Автомагистрала „Струма“, Лот 2 участък Дупница-Благоевград от км 53+630 до км 91+113“
10 Обособена позиция № 10 - Модернизация на виадукти от АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“: АМ „Тракия“, при км 61+327; АМ „Тракия“, при км 67+027; АМ „Хемус“, при км 30+874”.
2 Обособена позиция № 2 - Проект „Обходен път на гр.Враца“ - път І-1 /Е-79/от км 0+000 до км 6+816.60“;
3 Обособена позиция № 3 - Проект „Обходен път на гр. Монтана“ - път І-1 /Е-79/ от км 102+060 до км 114+512.20“;
4 Обособена позиция № 4 - Проект АМ „Калотина – София“ Лот 1 - Западна дъга, участък 1 от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“;
5 Обособена позиция № 5 - Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“, участък от км 7+670 до км 10+940.74“;
6 Обособена позиция № 6 - Проект „Транзитни пътища V „Път II 86 „Асеновград – Смолян“ от км 27+700 до км 76+306.70“
7 Обособена позиция № 7 - АМ Хемус, участък от км 337+302 до км 349+780;
8 Обособена позиция № 8 - АМ Марица „Оризово - Капитан Андреево“, участъците от км 99+820 до км 108+510-дясно платно; от км 4+660 до км 5+000 и от км 111+980 до км 117+345
9 Обособена позиция № 9 - Изграждане на големи съоръжения и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи в участъка от път II-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка № 2 на пътен възел „Младост“ в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез;
Ред за провеждане
05.09.2019 10:25:33
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.09.2019 10:25:33
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.09.2019 10:25:33
119 от 02.09.2019
931329/02.09.2019 г.
05.09.2019 10:25:33
0.18 MB
Обявление/Публична покана
05.09.2019 10:25:33
от 02.09.2019
931330/02.09.2019
05.09.2019 10:25:33
0.27 MB
Документация
05.09.2019 10:25:33
 
Номер на преписка в АОП
05.09.2019 10:25:33
00044-2019-0077
Срок за получаване на офертите
05.09.2019 10:25:33
10.10.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
05.09.2019 10:25:33
 
31.10.2019 12:16:44
0.25 MB
31.10.2019 12:16:44
0.67 MB
18.03.2020 14:23:52
1.01 MB
18.03.2020 14:23:52
0.66 MB
18.03.2020 14:23:52
2.57 MB
18.03.2020 14:23:52
0.13 MB
18.03.2020 14:23:52
1.01 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.12.2019 16:48:45
53-00-12422 от 10.12.2019
На 13.12.2019 г. от 10:00 ч. в зала 702 в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура" ще се извърши отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.
Решение за класиране
18.03.2020 14:23:52
33 от 18.03.2020
 
Договор No.Д-105/14.09.2020
Обособена позиция
21.09.2020 10:29:47
1
Предмет на договора
21.09.2020 10:29:47
Обособена позиция № 1 - Проект „Автомагистрала „Струма“, Лот 2 участък Дупница-Благоевград от км 53+630 до км 91+113“
Договор тип
21.09.2020 10:29:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.09.2020 10:29:47
Д-105 от 14.09.2020
994660/18.09.2020 г.
21.09.2020 10:29:47
0.62 MB
21.09.2020 10:29:47
0.04 MB
21.09.2020 10:29:47
0.06 MB
Стойност на договора
21.09.2020 10:29:47
BGN, 9 500.00, 20.00, 11 400.00
Срок за изпълнение
21.09.2020 10:29:47
 
40 дни
Изпълнител
21.09.2020 10:29:47
Три-Ес ЕООД
 
Договор No.Д-99/14.09.2020
Обособена позиция
21.09.2020 10:29:47
10
Предмет на договора
21.09.2020 10:29:47
Обособена позиция № 10 - Модернизация на виадукти от АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“: АМ „Тракия“, при км 61+327; АМ „Тракия“, при км 67+027; АМ „Хемус“, при км 30+874”.
Договор тип
21.09.2020 10:29:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.09.2020 10:29:47
Д-99 от 14.09.2020
994660/18.09.2020 г.
21.09.2020 10:29:47
0.63 MB
21.09.2020 10:29:47
0.08 MB
21.09.2020 10:29:47
0.07 MB
Стойност на договора
21.09.2020 10:29:47
BGN, 1 575.00, 20.00, 1 890.00
Срок за изпълнение
21.09.2020 10:29:47
 
15 дни
Изпълнител
21.09.2020 10:29:47
Строл-1000 АД
 
Договор No.Д-103/14.09.2020
Обособена позиция
21.09.2020 10:29:47
2
Предмет на договора
21.09.2020 10:29:47
Обособена позиция № 2 - Проект „Обходен път на гр.Враца“ - път І-1 /Е-79/от км 0+000 до км 6+816.60“;
Договор тип
21.09.2020 10:29:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.09.2020 10:29:47
Д-103 от 14.09.2020
994660/18.09.2020 г.
21.09.2020 10:29:47
0.63 MB
21.09.2020 10:29:47
0.08 MB
21.09.2020 10:29:47
0.07 MB
Стойност на договора
21.09.2020 10:29:47
BGN, 2 450.00, 20.00, 2 940.00
Срок за изпълнение
21.09.2020 10:29:47
 
15 дни
Изпълнител
21.09.2020 10:29:47
Строл-1000 АД
 
Договор No.Д-104/14.09.2020
Обособена позиция
21.09.2020 10:29:47
3
Предмет на договора
21.09.2020 10:29:47
Обособена позиция № 3 - Проект „Обходен път на гр. Монтана“ - път І-1 /Е-79/ от км 102+060 до км 114+512.20“;
Договор тип
21.09.2020 10:29:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.09.2020 10:29:47
Д-104 от 14.09.2020
994660/18.09.2020 г.
21.09.2020 10:29:47
0.64 MB
21.09.2020 10:29:47
0.04 MB
21.09.2020 10:29:47
0.04 MB
Стойност на договора
21.09.2020 10:29:47
BGN, 7 100.00, 20.00, 8 520.00
Срок за изпълнение
21.09.2020 10:29:47
 
18 дни
Изпълнител
21.09.2020 10:29:47
203580133, Университет по Архитектура Строителство и Геодезия-Център за научни изследвания и проектиране ЕООД
 
Договор No.Д-102/14.09.2020
Обособена позиция
21.09.2020 10:29:47
4
Предмет на договора
21.09.2020 10:29:47
Обособена позиция № 4 - Проект АМ „Калотина – София“ Лот 1 - Западна дъга, участък 1 от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“;
Договор тип
21.09.2020 10:29:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.09.2020 10:29:47
Д-102 от 14.09.2020
994660/18.09.2020 г.
21.09.2020 10:29:47
0.64 MB
21.09.2020 10:29:47
0.08 MB
21.09.2020 10:29:47
0.07 MB
Стойност на договора
21.09.2020 10:29:47
BGN, 2 000.00, 20.00, 2 400.00
Срок за изпълнение
21.09.2020 10:29:47
 
15 дни
Изпълнител
21.09.2020 10:29:47
Строл-1000 АД
 
Договор No.Д-100/14.09.2020
Обособена позиция
21.09.2020 10:29:47
5
Предмет на договора
21.09.2020 10:29:47
Обособена позиция № 5 - Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“, участък от км 7+670 до км 10+940.74“;
Договор тип
21.09.2020 10:29:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.09.2020 10:29:47
Д-100 от 14.09.2020
994660/18.09.2020 г.
21.09.2020 10:29:47
0.64 MB
21.09.2020 10:29:47
0.08 MB
21.09.2020 10:29:47
0.07 MB
Стойност на договора
21.09.2020 10:29:47
BGN, 1 750.00, 20.00, 2 100.00
Срок за изпълнение
21.09.2020 10:29:47
 
15 дни
Изпълнител
21.09.2020 10:29:47
Строл-1000 АД
 
Договор No.Д-101/14.09.2020
Обособена позиция
21.09.2020 10:29:47
6
Предмет на договора
21.09.2020 10:29:47
Обособена позиция № 6 - Проект „Транзитни пътища V „Път II 86 „Асеновград – Смолян“ от км 27+700 до км 76+306.70“
Договор тип
21.09.2020 10:29:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.09.2020 10:29:47
Д-101 от 14.09.2020
994660/18.09.2020 г.
21.09.2020 10:29:47
0.63 MB
21.09.2020 10:29:47
0.08 MB
21.09.2020 10:29:47
0.07 MB
Стойност на договора
21.09.2020 10:29:47
BGN, 11 700.00, 20.00, 14 040.00
Срок за изпълнение
21.09.2020 10:29:47
 
45 дни
Изпълнител
21.09.2020 10:29:47
Строл-1000 АД
 
Договор No.Д-97/14.09.2020
Обособена позиция
21.09.2020 10:29:47
7
Предмет на договора
21.09.2020 10:29:47
Обособена позиция № 7 - АМ Хемус, участък от км 337+302 до км 349+780;
Договор тип
21.09.2020 10:29:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.09.2020 10:29:47
Д-97 от 14.09.2020
994660/18.09.2020 г.
21.09.2020 10:29:47
0.65 MB
21.09.2020 10:29:47
0.06 MB
21.09.2020 10:29:47
0.07 MB
Стойност на договора
21.09.2020 10:29:47
BGN, 6 800.00, 20.00, 8 160.00
Срок за изпълнение
21.09.2020 10:29:47
 
20 дни
Изпълнител
21.09.2020 10:29:47
Пътконсулт 2000 ЕООД
 
Договор No.РД-37-11/16.06.2020
Обособена позиция
23.06.2020 12:25:39
8
Предмет на договора
23.06.2020 12:25:39
Обособена позиция № 8 - АМ Марица „Оризово - Капитан Андреево“, участъците от км 99+820 до км 108+510-дясно платно; от км 4+660 до км 5+000 и от км 111+980 до км 117+345
Договор тип
23.06.2020 12:25:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.06.2020 12:25:39
РД-37-11 от 16.06.2020
985113/22.06.2020 г.
23.06.2020 12:25:39
0.64 MB
23.06.2020 12:25:39
0.04 MB
23.06.2020 12:25:39
0.06 MB
Стойност на договора
23.06.2020 12:25:39
BGN, 6 500.00, 20.00, 7 800.00
Срок за изпълнение
23.06.2020 12:25:39
 
20 дни
Изпълнител
23.06.2020 12:25:39
Трансконсулт-БГ ООД
Промени в условията на договора
03.01.2023 15:49:56
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
03.01.2023 15:49:56
24-00-3225 от 21.12.2021
1040583/03.01.2023 г.
 
Договор No.Д-98/14.09.2020
Обособена позиция
21.09.2020 10:29:47
9
Предмет на договора
21.09.2020 10:29:47
Обособена позиция № 9 - Изграждане на големи съоръжения и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи в участъка от път II-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка № 2 на пътен възел „Младост“ в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез;
Договор тип
21.09.2020 10:29:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.09.2020 10:29:47
Д-98 от 14.09.2020
994660/18.09.2020 г.
21.09.2020 10:29:47
0.63 MB
21.09.2020 10:29:47
0.08 MB
21.09.2020 10:29:47
0.07 MB
Стойност на договора
21.09.2020 10:29:47
BGN, 1 750.00, 20.00, 2 100.00
Срок за изпълнение
21.09.2020 10:29:47
 
15 дни
Изпълнител
21.09.2020 10:29:47
Строл-1000 АД