ОП Ид.No
1192
Обект на поръчката
12.12.2018 15:08:55
Доставка
Предмет на поръчката
12.12.2018 15:08:55
„Закупуване и брандиране на 670 броя термозащитни шуби в цвят ярък неон със светлоотразителни сигнални ленти за нуждите на Национално ТОЛ управление“.
Ред за провеждане
12.12.2018 15:08:55
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
12.12.2018 15:08:55
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
12.12.2018 15:08:55
Обява № 24-00-2689 от 12.12.2018
12.12.2018 15:08:55
0.44 MB
Документация
12.12.2018 15:08:55
 
12.12.2018 15:08:55
0.41 MB
Номер на преписка в АОП
12.12.2018 15:08:55
9084203/2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9084203
Срок за получаване на офертите
12.12.2018 15:08:55
27.12.2018 17:30
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9084465
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.12.2018 15:08:55
 
31.12.2018 10:16:24
1.4 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.02.2019 14:30:33
 
 
Договор No.Д-20/18.03.2019
Обособена позиция
18.03.2019 16:58:32
1
Предмет на договора
18.03.2019 16:58:32
„Закупуване и брандиране на 670 броя термозащитни шуби в цвят ярък неон със светлоотразителни сигнални ленти за нуждите на Национално ТОЛ управление“.
Договор тип
18.03.2019 16:58:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.03.2019 16:58:32
Д-20 от 18.03.2019
18.03.2019 16:58:32
0.38 MB
18.03.2019 16:58:32
0.04 MB
18.03.2019 16:58:32
0.14 MB
Стойност на договора
18.03.2019 16:58:32
BGN, 53 265.00, 20.00, 63 918.00
Срок за изпълнение
18.03.2019 16:58:32
 
1 година
Изпълнител
18.03.2019 16:58:32
Викинг-Т ЕООД