ОП Ид.No
1197
Обект на поръчката
18.12.2018 16:34:16
Доставка
Предмет на поръчката
18.12.2018 16:34:16
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили“
Ред за провеждане
18.12.2018 16:34:16
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
18.12.2018 16:34:16
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
18.12.2018 16:34:16
Покана № 53-00-12245 от 18.12.2018
Документация
18.12.2018 16:34:16
 
18.12.2018 16:34:16
0.05 MB
Номер на преписка в АОП
18.12.2018 16:34:16
към 00210-2016-0009
към Рамково споразумение № СПОР-48/ 30.12.2016 г. на ЦОП по обособена позиция № 1
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.01.2019 14:14:10
 
Съобщение за отваряне на ценови предложения - по Обособена позиция 1 - „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" - На 08.01.2019 г. от 14:00 часа/системно време/ в СЕВОП на електронен адрес: http://sevop.minifin.bg/, съгласно графика на поръчката.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
18.12.2018 16:34:16
 
13.02.2019 11:58:30
0.37 MB
13.02.2019 11:58:30
0.1 MB
Решение за определяне на изпълнител
13.02.2019 11:58:30
15 от 13.02.2019
 
Договор No.Д-26/29.03.2019
Обособена позиция
03.04.2019 10:48:11
1
Предмет на договора
03.04.2019 10:48:11
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили“
Договор тип
03.04.2019 10:48:11
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.04.2019 10:48:11
Д-26 от 29.03.2019
905230/01.04.2019 г.
03.04.2019 10:48:11
0.3 MB
03.04.2019 10:48:11
0.09 MB
03.04.2019 10:48:11
0.01 MB
Стойност на договора
03.04.2019 10:48:11
BGN, 1 400 000.00, 20.00, 1 680 000.00
Изпълнител
03.04.2019 10:48:11
121699202, Лукойл България ЕООД
Промени в условията на договора
27.07.2020 14:36:44
 
27.07.2020 14:36:44
0.04 MB
Уведомление на АОП за изпълнен договор
27.07.2020 14:58:21