ОП Ид.No
1198
Обект на поръчката
27.12.2018 15:25:29
Строителство
Предмет на поръчката
27.12.2018 15:25:29
„Изграждане на АМ „Хемус“ Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000.“
Ред за провеждане
27.12.2018 15:25:29
Други
Становище от АОП
27.12.2018 15:25:29
К-58 от 13.12.2018
Решение за откриване на процедурата
27.12.2018 15:25:29
от 20.12.2018
Номер на преписка в АОП
27.12.2018 15:25:29
Изключение от ЗОП
Договора се сключва при условията на чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП
 
Договор No.Д-122/20.12.2018
Обособена позиция
21.01.2019 12:03:35
1
Предмет на договора
21.01.2019 12:03:35
„Изграждане на АМ „Хемус“ Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000.“
Договор тип
21.01.2019 12:03:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.01.2019 12:03:35
Д-122 от 20.12.2018
23.01.2019 17:29:34
2.35 MB
Стойност на договора
21.01.2019 12:03:35
BGN
Изпълнител
21.01.2019 12:03:35
831646048, Автомагистрали ЕАД