ОП Ид.No
1206
Обект на поръчката
05.03.2019 11:16:56
Услуга
Предмет на поръчката
05.03.2019 11:16:56
Осъществяване на охрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/ и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Пазарджик
Ред за провеждане
05.03.2019 11:16:56
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.03.2019 11:16:56
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.03.2019 11:16:56
1 от 27.02.2019
05.03.2019 11:16:56
20.35 MB
Обявление/Публична покана
05.03.2019 11:16:56
 
05.03.2019 11:16:56
30.53 MB
Документация
05.03.2019 11:16:56
 
05.03.2019 11:16:56
0.11 MB
05.03.2019 11:16:56
0.11 MB
05.03.2019 11:16:56
0.11 MB
Разяснения по документация за участие
05.03.2019 11:16:56
 
Номер на преписка в АОП
05.03.2019 11:16:56
00044-2019-0015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
05.03.2019 11:16:56
 
Решение за класиране
03.07.2019 16:55:05
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.06.2019 16:54:44
 
 
Договор No.РД-37-1/29.07.2019
Обособена позиция
08.08.2019 11:49:09
1
Предмет на договора
08.08.2019 11:49:09
Осъществяване на охрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/ и жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Пазарджик
Договор
08.08.2019 11:49:09
РД-37-1 от 29.07.2019
Договор тип
08.08.2019 11:49:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Стойност на договора
08.08.2019 11:49:09
BGN, 696 720.00, 20.00, 836 064.00
Срок за изпълнение
08.08.2019 11:49:09
01.08.2021
Двадесет и четири месеца
Изпълнител
08.08.2019 11:49:09
113546751, Саламандър-АСО ООД-Перник
Дата на приключване
08.08.2019 11:49:09
01.08.2021