ОП Ид.No
1208
Обект на поръчката
07.02.2019 14:53:48
Доставка
Предмет на поръчката
07.02.2019 14:53:48
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ”, по Обособена позиция № 1: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи)“
Източник на финансиране
07.02.2019 14:53:48
 
Бюджет АПИ
Ред за провеждане
07.02.2019 14:53:48
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
07.02.2019 14:53:48
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
07.02.2019 14:53:48
Покана № 53-00-1187 от 07.02.2019
07.02.2019 14:53:48
0.18 MB
Документация
07.02.2019 14:53:48
 
07.02.2019 15:00:38
0.24 MB
Номер на преписка в АОП
07.02.2019 14:53:48
към 00210-2016-0013
(към Рамково споразумение № СПОР-9/30.05.2017 г. на ЦОП с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства ”, по Обособена позиция № 1: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи)“
Срок за получаване на офертите
07.02.2019 14:53:48
 
Поръчката се провежда по електронен път чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.02.2019 13:35:15
от 20.02.2019
Отваряне на ценови предложения на 25.02.2019 г. от 10:00 часа системно време
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.02.2019 14:53:48
 
12.03.2019 15:48:19
0.55 MB
Решение за определяне на изпълнител
12.03.2019 15:48:19
31 от 12.03.2019
Решение за прекратяване
29.05.2019 16:58:13
69 от 29.05.2019