ОП Ид.No
1210
Обект на поръчката
01.03.2019 12:33:36
Строителство
Предмет на поръчката
01.03.2019 12:33:36
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ОПУ ВИДИН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ОПУ ВРАЦА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ОПУ МОНТАНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - ОПУ ЛОВЕЧ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - ОПУ ПЛЕВЕН“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ОПУ ВИДИН;
2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ОПУ ВРАЦА;
3 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ОПУ МОНТАНА;
4 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - ОПУ ЛОВЕЧ
5 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - ОПУ ПЛЕВЕН;
Ред за провеждане
01.03.2019 12:33:36
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.03.2019 12:33:36
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.03.2019 12:33:36
22 от 26.02.2019
897359/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:33:36
0.23 MB
Обявление/Публична покана
01.03.2019 12:33:36
от 26.02.2019
897363/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:33:36
0.27 MB
Документация
01.03.2019 12:33:36
 
Разяснения по документация за участие
01.03.2019 12:33:36
 
Решение за промяна
04.04.2019 10:49:39
905290/ 01.04.2019 г. - 44 от 01.04.2019
Номер на преписка в АОП
01.03.2019 12:33:36
00044-2019-0010
Срок за получаване на офертите
01.03.2019 12:33:36
09.05.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
01.03.2019 12:33:36
 
27.08.2019 17:54:12
1.73 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.10.2019 15:25:30
53-00-9959 от 08.10.2019
На 11.10.2019 г. от 14:00 часа, в зала 702 на VII -ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.10.2019 16:07:02
 
23.10.2019 16:07:02
2.35 MB
23.10.2019 16:07:02
0.45 MB
23.10.2019 16:07:02
0.58 MB
Решение за определяне на изпълнител
23.10.2019 16:07:02
161 от 23.10.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.10.2019 13:42:18
 
Решение за класиране
30.10.2019 13:42:18
165 от 30.10.2019
 
Договор No.РД-38-14/23.06.2020
Обособена позиция
25.06.2020 10:35:21
1
Предмет на договора
25.06.2020 10:35:21
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ОПУ ВИДИН;
Договор тип
25.06.2020 10:35:21
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.06.2020 10:35:21
РД-38-14 от 23.06.2020
985466/24.06.2020 г.
25.06.2020 10:35:21
1.55 MB
25.06.2020 10:35:21
0.19 MB
25.06.2020 10:35:21
0.74 MB
Стойност на договора
25.06.2020 10:35:21
BGN, 14 300 000.00, 20.00, 17 160 000.00
Срок за изпълнение
25.06.2020 10:35:21
 
60 месеца
Изпълнител
25.06.2020 10:35:21
177403919, ДЗЗД ВИДИН 2019 (Пст Груп ЕАД, Пст Видин ЕАД, Пътперфект ЕАД и Пст София ЕООД)
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:32:22
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.08.2023 15:04:44
24-00-2261 от 09.08.2023
1044454/09.08.2023
 
Договор No.РД-38-14/02.12.2019
Обособена позиция
06.12.2019 11:23:54
2
Предмет на договора
06.12.2019 11:23:54
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ОПУ ВРАЦА;
Договор тип
06.12.2019 11:23:54
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2019 11:23:54
РД-38-14 от 02.12.2019
947490/04.12.2019 г.
06.12.2019 11:23:54
1.5 MB
06.12.2019 11:23:54
0.17 MB
06.12.2019 11:23:54
0.68 MB
Стойност на договора
06.12.2019 11:23:54
BGN, 19 100 000.00, 20.00, 22 920 000.00
Срок за изпълнение
06.12.2019 11:23:54
 
60 месеца
Изпълнител
06.12.2019 11:23:54
177406694, ДЗЗД СЕВЕРОЗАПАД (ПСТ Груп ЕАД, Пейком България ЕООД и МизотиЕООД)
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:32:22
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.08.2023 15:04:44
24-00-2262 от 09.08.2023
1044455/09.08.2023
 
Договор No.РД-38-15/03.12.2019
Обособена позиция
12.12.2019 10:37:33
3
Предмет на договора
12.12.2019 10:37:33
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ОПУ МОНТАНА;
Договор тип
12.12.2019 10:37:33
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.12.2019 10:37:33
РД-38-15 от 03.12.2019
12.12.2019 10:37:33
1.6 MB
12.12.2019 10:37:33
0.16 MB
12.12.2019 10:37:33
0.8 MB
Стойност на договора
12.12.2019 10:37:33
BGN, 16 400 000.00, 20.00, 19 680 000.00
Срок за изпълнение
12.12.2019 10:37:33
 
60 месеца
Изпълнител
12.12.2019 10:37:33
ДЗЗД ПИМ-НИВЕЛ /Пътинженеринг-М АД, Пътища М ЕООД и Нивел строй ЕООД/
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:32:22
 
Състояние на договора
12.12.2019 10:37:33
В изпълнение
Уведомление на АОП за изпълнен договор
11.12.2023 14:20:51
24-00-3351 от 11.12.2023
1046079/11.12.2023
 
Договор No.РД-38-13/29.11.2019
Обособена позиция
09.12.2019 10:33:28
4
Предмет на договора
09.12.2019 10:33:28
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - ОПУ ЛОВЕЧ
Договор тип
09.12.2019 10:33:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.12.2019 10:33:28
РД-38-13 от 29.11.2019
09.12.2019 10:33:28
1.61 MB
09.12.2019 10:33:28
0.11 MB
09.12.2019 10:33:28
0.63 MB
Стойност на договора
09.12.2019 10:33:28
BGN, 18 400 000.00, 20.00, 22 080 000.00
Срок за изпълнение
09.12.2019 10:33:28
 
60 месеца
Изпълнител
09.12.2019 10:33:28
177351486, Консорциум ВПП /Виастрой АД, Пътперфект-Т ЕАД, Новако строй ЕООД, ПСТ Груп ЕАД, ПСТ София ЕООД и Проект Строй 1 ЕООД/
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:32:22
 
Състояние на договора
09.12.2019 10:33:28
В изпълнение
 
Договор No.РД-38-12/29.04.2020
Обособена позиция
07.05.2020 09:13:33
5
Предмет на договора
07.05.2020 09:13:33
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - ОПУ ПЛЕВЕН;
Договор тип
07.05.2020 09:13:33
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.05.2020 09:13:33
РД-38-12 от 29.04.2020
975515/04.05.2020 г.
07.05.2020 09:13:33
1.52 MB
07.05.2020 09:13:33
0.22 MB
07.05.2020 09:13:33
0.76 MB
Стойност на договора
07.05.2020 09:13:33
BGN, 18 600 000.00, 20.00, 22 320 000.00
Срок за изпълнение
07.05.2020 09:13:33
 
60 месеца
Изпълнител
07.05.2020 09:13:33
177355171, ДЗЗД ПВП (Новако Строй ЕООД, ПСТ Груп ЕАД, ПСТ София ЕООД, ПСТ Видин ЕООД и Виастрой АД)
Промени в условията на договора
30.05.2022 13:32:22