ОП Ид.No
1216
Обект на поръчката
25.02.2019 14:02:57
Услуга
Предмет на поръчката
25.02.2019 14:02:57
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ Плевен
Ред за провеждане
25.02.2019 14:02:57
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.02.2019 14:02:57
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.02.2019 14:02:57
от 20.02.2019
25.02.2019 14:02:57
4.66 MB
Обявление/Публична покана
25.02.2019 14:02:57
 
25.02.2019 14:02:57
10.96 MB
Документация
25.02.2019 14:02:57
 
25.02.2019 14:02:57
0.93 MB
25.02.2019 14:02:57
0.17 MB
Номер на преписка в АОП
25.02.2019 14:02:57
00044-2019-0006
Срок за получаване на офертите
25.02.2019 14:02:57
22.03.2019 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.05.2019 15:36:47
от 08.05.2019
Решение за класиране
10.06.2019 16:12:57
Решение от 10.06.2019
10.06.2019 16:12:57
1.69 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.02.2019 14:02:57
 
09.04.2019 13:38:36
4.93 MB
10.06.2019 16:12:57
7.37 MB
10.06.2019 16:12:57
13.13 MB
10.06.2019 16:12:57
3.65 MB
 
Договор No.РД-37-1/10.07.2019
Обособена позиция
22.07.2019 10:25:22
1
Предмет на договора
22.07.2019 10:25:22
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ Плевен
Договор тип
22.07.2019 10:25:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.07.2019 10:25:22
РД-37-1 от 10.07.2019
22.07.2019 10:25:22
28.19 MB
Стойност на договора
22.07.2019 10:25:22
BGN, 35 000.00, 20.00, 42 000.00
Изпълнител
22.07.2019 10:25:22
201637379, Ауто ФМ ЕООД
Дата на приключване
22.07.2019 10:25:22
10.07.2021
Състояние на договора
22.07.2019 10:25:22
В изпълнение