ОП Ид.No
1217
Обект на поръчката
14.03.2019 10:56:41
Услуга
Предмет на поръчката
14.03.2019 10:56:41
„Избор на изпълнител за осъществяване ремонт на МПС, собственост на Агенция “Пътна инфраструктура“ – Централна администрация, Институт по пътища и мостове и ОПУ- София
Ред за провеждане
14.03.2019 10:56:41
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.03.2019 10:56:41
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.03.2019 10:56:41
30 от 11.03.2019
899990/11.03.2019 г.
14.03.2019 10:56:41
0.16 MB
Обявление/Публична покана
14.03.2019 10:56:41
от 11.03.2019
900004/11.03.2019 г.
14.03.2019 10:56:41
0.19 MB
Документация
14.03.2019 10:56:41
 
Номер на преписка в АОП
14.03.2019 10:56:41
00044-2019-0016
Срок за получаване на офертите
14.03.2019 10:56:41
18.04.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
14.03.2019 10:56:41
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.05.2019 15:38:13
53-00-4927 от 21.05.2019
На 27.05.2019 г. от 11:00 часа, в зала 701, на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.06.2019 11:23:50
 
18.06.2019 11:23:50
0.11 MB
18.06.2019 11:23:50
0.24 MB
18.06.2019 11:23:50
0.11 MB
18.06.2019 11:23:50
0.23 MB
Решение за определяне на изпълнител
18.06.2019 11:23:50
80 от 17.06.2019
 
Договор No.Д-97/03.09.2019
Обособена позиция
09.09.2019 11:32:45
1
Предмет на договора
09.09.2019 11:32:45
„Избор на изпълнител за осъществяване ремонт на МПС, собственост на Агенция “Пътна инфраструктура“ – Централна администрация, Институт по пътища и мостове и ОПУ- София
Договор тип
09.09.2019 11:32:45
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.09.2019 11:32:45
Д-97 от 03.09.2019
931672/04.09.2019 г.
09.09.2019 11:32:45
0.77 MB
09.09.2019 11:32:45
0.28 MB
09.09.2019 11:32:45
0.1 MB
Стойност на договора
09.09.2019 11:32:45
BGN, 265 000.00, 20.00, 318 000.00
Срок за изпълнение
09.09.2019 11:32:45
 
2 години
Изпълнител
09.09.2019 11:32:45
201637379, Ауто ФМ ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
29.03.2022 11:22:41
24-00-723 от 29.03.2022
1032414/29.03.2022 г.