ОП Ид.No
1220
Обект на поръчката
25.03.2019 12:13:49
Услуга
Предмет на поръчката
25.03.2019 12:13:49
„Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на 6 /шест/ участъка от АМ Хемус по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък 1 от км 87+800 до км 94+980 км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“, Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260” и Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340“ и Обособена позиция № 2: Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09; Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344; Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Участък 1 от км 87+800 до км 94+980 км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“, Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260” и Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340“
2 Обособена позиция № 2: Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09; Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344; Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000”
Ред за провеждане
25.03.2019 12:13:49
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.03.2019 12:13:49
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.03.2019 12:13:49
37 от 22.03.2019
902834/22.03.2019 г.
25.03.2019 12:13:49
0.21 MB
Обявление/Публична покана
25.03.2019 12:13:49
от 22.03.2019
902839/22.03.2019 г.
25.03.2019 12:13:49
0.22 MB
Документация
25.03.2019 12:13:49
 
Номер на преписка в АОП
25.03.2019 12:13:49
00044-2019-0019
Срок за получаване на офертите
25.03.2019 12:13:49
10.06.2019 17:30
Решение за промяна
11.04.2019 11:15:02
906337/08.04.2019 г. - 50 от 08.04.2019
Променена Документация
11.04.2019 11:15:02
 
Разяснения по документация за участие
28.05.2019 17:08:31
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
25.03.2019 12:13:49
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.08.2019 15:25:18
53-00-7968 от 06.08.2019
На 09.08.2019 г. от 11:00 ч. в зала 605 на сградата на АПИ ще се отворят ценовите предложения на допуснатите участници за Обособена позиция № 2.
Решение за класиране
13.08.2019 14:20:58
Решение № 106 от 13.08.2019
за Обособена позиция № 2
Срок за отваряне на ценови оферти
20.09.2019 13:52:37
 
Съобщение 53-00-9386/20.09.2019 г. за отваряне на ценови оферти - за Обособена позиция 1 - На 26.09.2019 г. от 11:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Решение за промяна
21.10.2019 15:59:21
153 от 21.10.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.11.2019 13:27:53
 
Решение за определяне на изпълнител
15.11.2019 13:27:53
175 от 15.11.2019
 
Договор No.РД-36-19/20.12.2019
Обособена позиция
09.01.2020 10:29:20
1
Предмет на договора
09.01.2020 10:29:20
Обособена позиция № 1: Участък 1 от км 87+800 до км 94+980 км и от км 96+600 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“, Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260” и Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 126+780 и от км 127+100 до км 139+340“
Договор тип
09.01.2020 10:29:20
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.01.2020 10:29:20
РД-36-19 от 20.12.2019
952591/06.01.2020 г.
09.01.2020 10:29:20
1.31 MB
09.01.2020 10:29:20
0.3 MB
09.01.2020 10:29:20
0.09 MB
Стойност на договора
09.01.2020 10:29:20
BGN, 8 280 000.00, 20.00, 9 936 000.00
Изпълнител
09.01.2020 10:29:20
177397722, ДЗЗД ХЕМУС КОНСУЛТ (Рутекс ООД, Пътинвест-Инженеринг АД, Логистика 21 ООД, Пътконсулт 2000 ЕООД, Инжконсултпроект ООД)
Промени в условията на договора
11.01.2021 12:21:49
Допълнително споразумение към № 53-00-4254/14.05.2020г.
 
Договор No.РД-36-17/15.11.2019
Обособена позиция
21.11.2019 10:35:24
2
Предмет на договора
21.11.2019 10:35:24
Обособена позиция № 2: Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09; Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344; Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000”
Договор тип
21.11.2019 10:35:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.11.2019 10:35:24
РД-36-17 от 15.11.2019
944876/18.11.2019 г.
21.11.2019 10:35:24
1.39 MB
21.11.2019 10:35:24
0.16 MB
21.11.2019 10:35:24
0.1 MB
Стойност на договора
21.11.2019 10:35:24
BGN, 11 568 929.66, 20.00, 13 882 715.59
Изпълнител
21.11.2019 10:35:24
177396563, ДЗЗД Хемус Контрол