ОП Ид.No
1224
Обект на поръчката
06.03.2019 18:11:53
Услуга
Предмет на поръчката
06.03.2019 18:11:53
„Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на участък от АМ Хемус от км 94+980 до км 96+600“
Ред за провеждане
06.03.2019 18:11:53
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
06.03.2019 18:11:53
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
06.03.2019 18:11:53
Обява № 24-00-353 от 06.03.2019
06.03.2019 18:11:53
0.79 MB
Документация
06.03.2019 18:11:53
 
06.03.2019 18:11:53
14.36 MB
Номер на преписка в АОП
06.03.2019 18:11:53
9086498/2019
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086498
Срок за получаване на офертите
06.03.2019 18:11:53
18.03.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.03.2019 18:11:53
 
 
Договор No.РД-36-5/17.04.2019
Обособена позиция
18.04.2019 11:40:38
1
Предмет на договора
18.04.2019 11:40:38
„Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на участък от АМ Хемус от км 94+980 до км 96+600“
Договор тип
18.04.2019 11:40:38
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.04.2019 11:40:38
РД-36-5 от 17.04.2019
18.04.2019 11:40:38
1.19 MB
18.04.2019 11:40:38
0.04 MB
18.04.2019 11:40:38
0.05 MB
18.04.2019 11:40:38
0.07 MB
Стойност на договора
18.04.2019 11:40:38
BGN, 48 904.68, 20.00, 58 685.62
Срок за изпълнение
18.04.2019 11:40:38
 
срок за упражняване на строителен надзор до 36 месеца от Протокол 2а
Изпълнител
18.04.2019 11:40:38
Пътинвест-инженеринг АД