ОП Ид.No
1225
Обект на поръчката
27.03.2019 15:48:40
Доставка
Предмет на поръчката
27.03.2019 15:48:40
„Доставка на препарати, средства за почистване и хигиенни материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
27.03.2019 15:48:40
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
27.03.2019 15:48:40
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
27.03.2019 15:48:40
Обява № 24-00-503 от 27.03.2019
Документация
27.03.2019 15:48:40
 
27.03.2019 15:48:40
0.08 MB
Номер на преписка в АОП
27.03.2019 15:48:40
9087009/2019 г.
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087009
Срок за получаване на офертите
27.03.2019 15:48:40
08.04.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.03.2019 15:48:40
 
 
Договор No.Д-46/28.05.2019
Обособена позиция
29.05.2019 15:22:22
1
Предмет на договора
29.05.2019 15:22:22
„Доставка на препарати, средства за почистване и хигиенни материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
29.05.2019 15:22:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.05.2019 15:22:22
Д-46 от 28.05.2019
29.05.2019 15:22:22
0.32 MB
29.05.2019 15:22:22
0.04 MB
29.05.2019 15:22:22
0.04 MB
Стойност на договора
29.05.2019 15:22:22
BGN, 24 000.00, 20.00, 28 800.00
Срок за изпълнение
29.05.2019 15:22:22
 
12 месеца
Изпълнител
29.05.2019 15:22:22
200171708, Кукуда Груп ООД