ОП Ид.No
1226
Обект на поръчката
29.03.2019 21:09:21
Услуга
Предмет на поръчката
29.03.2019 21:09:21
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ Пловдив за период от 18 месеца.
Ред за провеждане
29.03.2019 21:09:21
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
29.03.2019 21:09:21
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
29.03.2019 21:09:21
Е-31-00-020454 от 27.03.2019
29.03.2019 21:09:21
2.45 MB
Обявление/Публична покана
29.03.2019 21:09:21
Е-31-00-020448 от 27.03.2019
29.03.2019 21:09:21
10.83 MB
Документация
29.03.2019 21:09:21
 
29.03.2019 21:09:21
2.15 MB
29.03.2019 21:09:21
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
29.03.2019 21:09:21
00044-2019-0020
Срок за получаване на офертите
29.03.2019 21:09:21
30.04.2019 17:00
Дата на отваряне на оферти - 03.05.2019 от 11:00 часа
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
29.03.2019 21:09:21
 
25.06.2019 09:06:35
13.34 MB
14.02.2020 12:53:35
5.94 MB
14.02.2020 12:53:35
6.25 MB
14.02.2020 12:53:35
17.66 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.10.2019 15:11:00
 
Решение за класиране
14.02.2020 12:53:35
 
14.02.2020 12:53:35
1.22 MB
29.04.2020 20:03:42
7.7 MB
29.04.2020 20:03:42
3.79 MB
 
Договор No.Д-2/25.03.2020
Обособена позиция
29.04.2020 20:30:26
1
Предмет на договора
29.04.2020 20:30:26
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ Пловдив за период от 18 месеца.
Договор
29.04.2020 20:30:26
Д-2 от 25.03.2020
29.04.2020 20:30:26
17.49 MB
29.04.2020 20:30:26
1.18 MB
Стойност на договора
29.04.2020 20:30:26
BGN
Срок за изпълнение
29.04.2020 20:30:26
 
Дата на приключване
29.04.2020 20:30:26
14.07.2021
Обявление за приключване на ОП
Състояние на договора
29.04.2020 20:30:26
Изпълнен в срок