ОП Ид.No
1227
Обект на поръчката
02.09.2019 10:39:44
Услуга
Предмет на поръчката
02.09.2019 10:39:44
„Избор на доставчик на електронни съобщителни услуги по следните самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1: Услуги по стандарт gsm/ umts/ lte; Обособена позиция 2: Фиксирани към географски адрес електронни съобщителни услуги“ •Обособена позиция 3: “Услуги, свързани с доставка на интернет”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1: Услуги по стандарт gsm/ umts/ lte
2 Обособена позиция 2: Фиксирани към географски адрес електронни съобщителни услуги“
3 Обособена позиция 3 “Услуги, свързани с доставка на интернет”
Ред за провеждане
02.09.2019 10:39:44
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.09.2019 10:39:44
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.09.2019 10:39:44
117 от 30.08.2019
931044/30.08.2019 г.
02.09.2019 10:39:44
0.19 MB
Обявление/Публична покана
02.09.2019 10:39:44
 
931045/30.08.2019 г.
02.09.2019 10:39:44
0.24 MB
Документация
02.09.2019 10:39:44
 
Номер на преписка в АОП
02.09.2019 10:39:44
00044-2019-0076
Срок за получаване на офертите
02.09.2019 10:39:44
07.10.2019 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.10.2019 16:49:01
53-00-10140 от 11.10.2019
На 17.10.2019 г. от 10:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
02.09.2019 10:39:44
 
04.11.2019 10:44:00
10.94 MB
04.11.2019 10:44:00
18.08 MB
Решение за определяне на изпълнител
04.11.2019 10:44:00
169 от 04.11.2019
 
Договор No.Д-190/27.12.2019
Обособена позиция
10.01.2020 10:31:14
1
Предмет на договора
10.01.2020 10:31:14
Обособена позиция 1: Услуги по стандарт gsm/ umts/ lte
Договор тип
10.01.2020 10:31:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
10.01.2020 10:31:14
Д-190 от 27.12.2019
952837/07.01.2019 г.
10.01.2020 10:31:14
0.84 MB
10.01.2020 10:31:14
0.04 MB
10.01.2020 10:31:14
0.11 MB
Стойност на договора
10.01.2020 10:31:14
BGN, 1 710 000.00, 20.00, 2 052 000.00
Срок за изпълнение
10.01.2020 10:31:14
 
3 год.
Изпълнител
10.01.2020 10:31:14
Българска телекомуникационна компания ЕАД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.02.2024 10:16:53
24-00-404 от 15.02.2024
1046980 от 15.02.2024 г.
 
Договор No.Д-191/27.12.2019
Обособена позиция
10.01.2020 10:31:14
2
Предмет на договора
10.01.2020 10:31:14
Обособена позиция 2: Фиксирани към географски адрес електронни съобщителни услуги“
Договор тип
10.01.2020 10:31:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
10.01.2020 10:31:14
Д-191 от 27.12.2019
952837/07.01.2019 г.
10.01.2020 10:31:14
0.85 MB
10.01.2020 10:31:14
0.04 MB
10.01.2020 10:31:14
0.11 MB
Стойност на договора
10.01.2020 10:31:14
BGN, 840 000.00, 20.00, 1 008 000.00
Срок за изпълнение
10.01.2020 10:31:14
 
3 год.
Изпълнител
10.01.2020 10:31:14
Българска телекомуникационна компания ЕАД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.01.2024 16:20:22
1046703 от 25.01.2024
1046703 от 25.01.2024 г.
 
Договор No.Д-192/27.12.2019
Обособена позиция
10.01.2020 10:31:14
3
Предмет на договора
10.01.2020 10:31:14
Обособена позиция 3 “Услуги, свързани с доставка на интернет”
Договор
10.01.2020 10:31:14
Д-192 от 27.12.2019
952837/07.01.2019 г.
10.01.2020 10:31:14
0.82 MB
10.01.2020 10:31:14
0.03 MB
10.01.2020 10:31:14
0.11 MB
Стойност на договора
10.01.2020 10:31:14
BGN, 135 000.00, 20.00, 162 000.00
Срок за изпълнение
10.01.2020 10:31:14
 
3год.
Изпълнител
10.01.2020 10:31:14
Българска телекомуникационна компания ЕАД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.02.2024 10:16:53
24-00-403 от 15.02.2024
1046981 от 15.02.2024 г.