ОП Ид.No
1230
Обект на поръчката
13.05.2019 10:45:53
Строителство
Предмет на поръчката
13.05.2019 10:45:53
„Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 - „Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“;
2 Обособена позиция 2 - „Лот 32 Път II-23 Русе - Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“;
3 Обособена позиция 3 - „Лот 33 Път II-23 Русе - Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“;
4 Обособена позиция 4 - „Лот 34 Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково“;
5 Обособена позиция 5 - „Лот 35 Път III-2077 Каблешково - Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра“;
6 Обособена позиция 6 - „Лот 36 Път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18,838 км, област Варна“.
Ред за провеждане
13.05.2019 10:45:53
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.05.2019 10:45:53
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.05.2019 10:45:53
60 от 08.05.2019
910520/08.05.2019 г.
13.05.2019 10:45:53
0.2 MB
Обявление/Публична покана
13.05.2019 10:45:53
от 08.05.2019
910521/08.05.2019 г.
13.05.2019 10:45:53
0.31 MB
Документация
13.05.2019 10:45:53
 
Разяснения по документация за участие
13.05.2019 10:45:53
 
Номер на преписка в АОП
13.05.2019 10:45:53
00044-2019-0029
Срок за получаване на офертите
13.05.2019 10:45:53
13.06.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
13.05.2019 10:45:53
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.06.2020 16:04:07
53-00-4825 от 02.06.2020
На 05.06.2020 от 10:00 часа в зала 701 в ЦА на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите оферти за Обособени позиции № 1; № 2 и № 3.
Решение за класиране
12.06.2020 10:08:38
75 от 11.06.2020
ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1; № 2 и № 3
Решение за прекратяване
05.07.2022 15:42:47
91 от 05.07.2022
 
Договор No.РД-33-9/03.11.2020
Обособена позиция
06.11.2020 10:29:08
1
Предмет на договора
06.11.2020 10:29:08
Обособена позиция 1 - „Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“;
Договор тип
06.11.2020 10:29:08
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.11.2020 10:29:08
РД-33-9 от 03.11.2020
998825/03.11.2020 г.
06.11.2020 10:29:08
1.72 MB
06.11.2020 10:29:08
0.19 MB
06.11.2020 10:29:08
0.27 MB
06.11.2020 10:29:08
0.1 MB
Стойност на договора
06.11.2020 10:29:08
BGN, 23 147 246.62, 20.00, 27 776 695.94
Срок за изпълнение
06.11.2020 10:29:08
 
10 месеца
Изпълнител
06.11.2020 10:29:08
Пътно поддържане-Сливен ЕООД
Промени в условията на договора
20.01.2023 11:22:07
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
02.11.2022 16:37:34
24-00-2720 от 02.11.2022
1039150/02.11.2022 г.
 
Договор No.РД-33-6/08.09.2020
Обособена позиция
14.09.2020 11:10:12
2
Предмет на договора
14.09.2020 11:10:12
Обособена позиция 2 - „Лот 32 Път II-23 Русе - Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“;
Договор тип
14.09.2020 11:10:12
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.09.2020 11:10:12
РД-33-6 от 08.09.2020
993914/11.09.2020
14.09.2020 11:10:12
2.03 MB
14.09.2020 11:10:12
0.09 MB
14.09.2020 11:10:12
0.1 MB
14.09.2020 11:10:12
0.28 MB
Стойност на договора
14.09.2020 11:10:12
BGN, 19 132 251.17, 20.00, 22 958 701.40
Срок за изпълнение
14.09.2020 11:10:12
 
10 месеца
Изпълнител
14.09.2020 11:10:12
Иса 2000 ЕООД
Промени в условията на договора
20.03.2023 14:51:47
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.01.2024 16:15:37
24-00-206 от 25.01.2024
1046701/25.01.2024
 
Договор No.РД-33-7/15.09.2020
Обособена позиция
21.09.2020 10:37:49
3
Предмет на договора
21.09.2020 10:37:49
Обособена позиция 3 - „Лот 33 Път II-23 Русе - Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“;
Договор тип
21.09.2020 10:37:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.09.2020 10:37:49
РД-33-7 от 15.09.2020
994402/17.09.2020 г.
21.09.2020 10:37:49
1.74 MB
21.09.2020 10:37:49
0.29 MB
21.09.2020 10:37:49
0.2 MB
21.09.2020 10:37:49
0.12 MB
Стойност на договора
21.09.2020 10:37:49
BGN, 18 589 353.45, 20.00, 22 307 224.14
Изпълнител
21.09.2020 10:37:49
177440141, ДЗЗД Кубрат (Автомагистрали-Черно море АД и Автомагистрали Хемус АД)
Промени в условията на договора
20.03.2023 14:51:47
 
 
Договор No.РД-33-4/27.04.2021
Обособена позиция
13.05.2021 15:41:31
4
Предмет на договора
13.05.2021 15:41:31
Обособена позиция 4 - „Лот 34 Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково“;
Договор
13.05.2021 15:41:31
РД-33-4 от 27.04.2021
1012435/11.05.2021
13.05.2021 15:41:31
2.26 MB
13.05.2021 15:41:31
0.11 MB
13.05.2021 15:41:31
0.15 MB
13.05.2021 15:41:31
0.07 MB
Стойност на договора
13.05.2021 15:41:31
BGN, 16 095 373.46, 20.00, 19 314 448.15
Изпълнител
13.05.2021 15:41:31
177478836, ДЗЗД ЛОТ 34-АБВ
Промени в условията на договора
20.03.2023 14:51:47
 
 
Договор No.РД-37-93/25.11.2022
Обособена позиция
09.12.2022 11:31:51
5
Предмет на договора
09.12.2022 11:31:51
Обособена позиция 5 - „Лот 35 Път III-2077 Каблешково - Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра“;
Договор тип
09.12.2022 11:31:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.12.2022 11:31:51
РД-37-93 от 25.11.2022
1039911/05.12.2022 г.
Стойност на договора
09.12.2022 11:31:51
BGN, 5 401 379.90, 20.00, 6 481 655.88
Изпълнител
09.12.2022 11:31:51
АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД
Промени в условията на договора
20.03.2023 14:51:47
 
 
Договор No.РД-37-94/25.11.2022
Обособена позиция
09.12.2022 11:31:51
6
Предмет на договора
09.12.2022 11:31:51
Обособена позиция 6 - „Лот 36 Път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18,838 км, област Варна“.
Договор тип
09.12.2022 11:31:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.12.2022 11:31:51
РД-37-94 от 25.11.2022
1039911/05.12.2022
09.12.2022 11:31:51
0.76 MB
09.12.2022 11:31:51
0.43 MB
09.12.2022 11:31:51
0.43 MB
Стойност на договора
09.12.2022 11:31:51
BGN, 12 796 449.40, 20.00, 15 355 739.28
Изпълнител
09.12.2022 11:31:51
АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД
Промени в условията на договора
20.03.2023 14:51:47