ОП Ид.No
1231
Обект на поръчката
26.03.2019 12:54:01
Услуга
Предмет на поръчката
26.03.2019 12:54:01
Извършване на теренни археологически издирвания по трасето на обект: „Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п.в „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“
Ред за провеждане
26.03.2019 12:54:01
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
26.03.2019 12:54:01
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
26.03.2019 12:54:01
33-00-65 от 26.03.2019
26.03.2019 12:54:01
0.19 MB
Документация
26.03.2019 12:54:01
 
Номер на преписка в АОП
26.03.2019 12:54:01
Към 03461-2015-0006
Към Рамково споразумение 136/23.09.2015 г., на НКСИП
 
Договор No.Д-49/10.06.2019
Обособена позиция
14.06.2019 11:06:19
1
Предмет на договора
14.06.2019 11:06:19
Извършване на теренни археологически издирвания по трасето на обект: „Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п.в „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“
Договор тип
14.06.2019 11:06:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.06.2019 11:06:19
Д-49 от 10.06.2019
916125/12.06.2019 г.
14.06.2019 11:06:19
0.31 MB
14.06.2019 11:06:19
0.03 MB
14.06.2019 11:06:19
0.08 MB
Стойност на договора
14.06.2019 11:06:19
BGN, 26 671.00, 20.00, 32 005.20
Срок за изпълнение
14.06.2019 11:06:19
 
43 дни
Изпълнител
14.06.2019 11:06:19
НАИМ-БАН