ОП Ид.No
1233
Обект на поръчката
03.06.2019 12:14:29
Строителство
Предмет на поръчката
03.06.2019 12:14:29
„Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец”
Ред за провеждане
03.06.2019 12:14:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
03.06.2019 12:14:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
03.06.2019 12:14:29
67 от 29.05.2019
913960/ 29.05.2019 г.
03.06.2019 12:14:29
0.25 MB
Обявление/Публична покана
03.06.2019 12:14:29
от 29.05.2019
913962/ 29.05.2019 г.
03.06.2019 12:14:29
0.2 MB
Документация
03.06.2019 12:14:29
 
Номер на преписка в АОП
03.06.2019 12:14:29
00044-2019-0037
Срок за получаване на офертите
03.06.2019 12:14:29
08.07.2019 17:30
Решение за прекратяване
16.07.2019 12:22:43
95 от 16.07.2019
925692/01.08.2019 г.