ОП Ид.No
1236
Обект на поръчката
18.04.2019 10:35:45
Строителство
Предмет на поръчката
18.04.2019 10:35:45
Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1
Източник на финансиране
18.04.2019 10:35:45
 
ОПТТИ
Ред за провеждане
18.04.2019 10:35:45
Ограничена процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.2
Вид процедура/основание за провеждане
18.04.2019 10:35:45
Ограничена процедура по ЗОП
Обявление/Публична покана
18.04.2019 10:35:45
 
Решението и обявлението и договора са налични на профила на купувача на НКСИП
Документация
18.04.2019 10:35:45
Налична на профила на купувача на НКСИП
Номер на преписка в АОП
18.04.2019 10:35:45
03461-2014-0005
Поръчката е открита и проведена от Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти (с прекратена дейност от 15.04.2016 г.)
 
Договор No.163/30.12.2015
Обособена позиция
18.04.2019 10:43:32
1
Предмет на договора
18.04.2019 10:43:32
Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1
Договор тип
18.04.2019 10:43:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.04.2019 10:43:32
163 от 30.12.2015
Стойност на договора
18.04.2019 10:43:32
BGN, 154 999 999.92, 20.00, 185 999 999.90
Изпълнител
18.04.2019 10:43:32
176949300, ДЗЗД АМ СТРУМА 3.1
Промени в условията на договора
18.04.2019 10:43:32
 
18.04.2019 10:43:32
0.18 MB
17.07.2019 10:41:32
0.18 MB
16.12.2019 11:31:07
0.18 MB
08.01.2020 10:50:54
0.18 MB
22.06.2020 11:13:54
0.18 MB