ОП Ид.No
1238
Обект на поръчката
18.04.2019 16:13:02
Услуга
Предмет на поръчката
18.04.2019 16:13:02
"Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект: АМ "Хемус" - Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307, включително пътен възел "Дерманци", с приблизителна дължина 14,120 км".
Ред за провеждане
18.04.2019 16:13:02
Пряко договаряне по ЗОП чл.18 ал.1 т.13
Вид процедура/основание за провеждане
18.04.2019 16:13:02
Пряко договаряне
Решение за откриване на процедурата
18.04.2019 16:13:02
54 от 18.04.2019
908172/18.04.2019 г.
18.04.2019 16:13:02
0.18 MB
Номер на преписка в АОП
18.04.2019 16:13:02
00044-2019-0023
 
Договор No.РД-36-8/10.06.2019
Обособена позиция
11.06.2019 12:56:25
1
Предмет на договора
11.06.2019 12:56:25
"Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект: АМ "Хемус" - Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307, включително пътен възел "Дерманци", с приблизителна дължина 14,120 км".
Договор тип
11.06.2019 12:56:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.06.2019 12:56:25
РД-36-8 от 10.06.2019
915881/11.06.2019 г.
11.06.2019 12:56:25
0.55 MB
11.06.2019 12:56:25
0.03 MB
Стойност на договора
11.06.2019 12:56:25
BGN, 83 834.00, 20.00, 100 600.80
Изпълнител
11.06.2019 12:56:25
177147882, ДЗЗД П.П. ВИА АМ ХЕМУС-ЕТАП 1 (ПЪТПРОЕКТ ЕООД, ВИА-ПЛАН ЕООД,ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД)