ОП Ид.No
1239
Обект на поръчката
18.04.2019 16:26:47
Услуга
Предмет на поръчката
18.04.2019 16:26:47
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект: „АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“, с приблизителна дължина 17,800 км“.
Ред за провеждане
18.04.2019 16:26:47
Пряко договаряне по ЗОП чл.18 ал.1 т.13
Вид процедура/основание за провеждане
18.04.2019 16:26:47
Пряко договаряне
Решение за откриване на процедурата
18.04.2019 16:26:47
53 от 18.04.2019
908178/18.04.2019 г.
18.04.2019 16:26:47
0.18 MB
Номер на преписка в АОП
18.04.2019 16:26:47
00044-2019-0024
 
Договор No.РД-35-6/03.05.2019
Обособена позиция
08.05.2019 12:42:40
1
Предмет на договора
08.05.2019 12:42:40
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на авторски надзор на обект: „АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“, с приблизителна дължина 17,800 км“.
Договор тип
08.05.2019 12:42:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.05.2019 12:42:40
РД-35-6 от 03.05.2019
910402/08.05.2019 г.
08.05.2019 12:42:40
0.84 MB
08.05.2019 12:42:40
0.03 MB
Стойност на договора
08.05.2019 12:42:40
BGN, 89 500.00, 20.00, 107 400.00
Изпълнител
08.05.2019 12:42:40
177147100, ДЗЗД АМ ХЕМУС-2016