ОП Ид.No
1242
Обект на поръчката
03.05.2019 10:37:49
Услуга
Предмет на поръчката
03.05.2019 10:37:49
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ – ХАСКОВО“
Ред за провеждане
03.05.2019 10:37:49
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
03.05.2019 10:37:49
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
03.05.2019 10:37:49
от 30.04.2019
03.05.2019 10:37:49
0.41 MB
Документация
03.05.2019 10:37:49
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ – ХАСКОВО“
03.05.2019 10:37:49
0.94 MB
03.05.2019 10:37:49
0.12 MB
Обявление/Публична покана
03.05.2019 10:37:49
от 30.04.2019
03.05.2019 10:37:49
0.95 MB
Разяснения по документация за участие
03.05.2019 10:37:49
Отговор на поставен въпрос
21.05.2019 13:28:03
0.11 MB
Номер на преписка в АОП
03.05.2019 10:37:49
00044-2019-0027
Срок за получаване на офертите
03.05.2019 10:37:49
10.06.2019 16:30
Решение за класиране
19.08.2019 13:29:41
Решение от 16.08.2019
19.08.2019 13:29:41
0.42 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.05.2019 10:37:49
Протоколи от 18.06.2019
18.06.2019 09:58:34
0.86 MB
10.07.2019 08:34:11
0.37 MB
25.07.2019 14:44:13
0.06 MB
19.08.2019 13:29:41
0.61 MB
19.08.2019 13:29:41
0.67 MB
19.08.2019 13:29:41
1.11 MB
 
Договор No.У-4/12.09.2019г./12.09.2019
Обособена позиция
01.10.2019 08:54:26
1
Договор
01.10.2019 08:54:26
У-4/12.09.2019г. от 12.09.2019
Стойност на договора
01.10.2019 08:54:26
BGN, 50 000.00, 20.00, 60 000.00
Срок за изпълнение
01.10.2019 08:54:26
 
24 - месеца
Изпълнител
01.10.2019 08:54:26
Стил 96 ООД
Състояние на договора
01.10.2019 08:54:26
В изпълнение
Допълнителна информация по Мониторинг
01.10.2019 08:54:26