ОП Ид.No
1244
Обект на поръчката
15.05.2019 14:58:02
Доставка
Предмет на поръчката
15.05.2019 14:58:02
„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
15.05.2019 14:58:02
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
15.05.2019 14:58:02
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
15.05.2019 14:58:02
Покана № 53-00-4651 от 15.05.2019
Покана до Роел-98 ООД; Ронос ООД; Плесио Компютърс ЕАД; Мултико 92 ООД
15.05.2019 14:58:02
0.16 MB
Документация
15.05.2019 14:58:02
 
Номер на преписка в АОП
15.05.2019 14:58:02
към 00210-2017-0015
към Рамково споразумение № СПОР-5/ 09.03.2018 г. на ЦОП с предмет „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации” , в частта по Обособена позиция 2: „Доставка на бланки и пощенски пликове“
Срок за получаване на офертите
15.05.2019 14:58:02
 
Поръчката се провежда чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
15.05.2019 14:58:02
 
30.05.2019 11:19:38
0.38 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.06.2019 12:07:06
53-00-5659 от 10.06.2019
На 13.06.2019 г. от 11:00 часа (системно време) в СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.06.2019 10:52:40
 
20.06.2019 10:52:40
0.26 MB
20.06.2019 10:52:40
0.15 MB
Решение за определяне на изпълнител
20.06.2019 10:52:40
85 от 19.06.2019
Решение за класиране
30.08.2019 14:52:26
116 от 30.08.2019
30.08.2019 14:52:26
0.17 MB
 
Договор No.Д-111/07.10.2019
Обособена позиция
11.10.2019 10:26:06
1
Предмет на договора
11.10.2019 10:26:06
„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
11.10.2019 10:26:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.10.2019 10:26:06
Д-111 от 07.10.2019
937565/08.10.2019 г.
11.10.2019 10:26:06
0.22 MB
11.10.2019 10:26:06
0.09 MB
Стойност на договора
11.10.2019 10:26:06
BGN, 1 610.00, 20.00, 1 932.00
Изпълнител
11.10.2019 10:26:06
Ронос ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.04.2021 14:41:46
24-00-794 от 15.04.2021
1011306/15.04.2021г.