ОП Ид.No
1245
Обект на поръчката
17.05.2019 15:19:19
Услуга
Предмет на поръчката
17.05.2019 15:19:19
"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина"", по Обособена позиция 1 "Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел"
Ред за провеждане
17.05.2019 15:19:19
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
17.05.2019 15:19:19
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
17.05.2019 15:19:19
Покана № 53-00-4782 от 17.05.2019
Покана до България Ер - Посока ДЗЗД, Атлас Травелс ЕООД, Елит Травел Интернешънъл ООД
17.05.2019 15:19:19
1.46 MB
Документация
17.05.2019 15:19:19
 
Номер на преписка в АОП
17.05.2019 15:19:19
към 00210-2016-0003
към Рамково споразумение № СПОР-11/ 05.06.2017 г. на ЦОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина"", по Обособена позиция 1 "Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел"
Срок за получаване на офертите
17.05.2019 15:19:19
 
Поръчката се провежда чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.05.2019 17:24:41
 
На 04.06.2019 г. от 10:00 часа (системно време) в СЕВОП.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.05.2019 15:19:19
 
12.06.2019 14:35:13
0.26 MB
12.06.2019 14:35:13
0.27 MB
02.08.2019 12:33:24
0.86 MB
02.08.2019 12:33:24
0.89 MB
Решение за определяне на изпълнител
12.06.2019 14:35:13
79 от 12.06.2019
Решение за класиране
02.08.2019 12:33:24
103 от 02.08.2019
02.08.2019 12:33:24
0.14 MB
 
Договор No.Д-96/03.09.2019
Обособена позиция
16.09.2019 10:34:00
1
Предмет на договора
16.09.2019 10:34:00
"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина"", по Обособена позиция 1 "Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел"
Договор тип
16.09.2019 10:34:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.09.2019 10:34:00
Д-96 от 03.09.2019
933138/13.09.2019 г.
16.09.2019 10:34:00
0.68 MB
16.09.2019 10:34:00
0.05 MB
16.09.2019 10:34:00
0.01 MB
Стойност на договора
16.09.2019 10:34:00
BGN, 40 000.00, 20.00, 48 000.00
Изпълнител
16.09.2019 10:34:00
176990100, БЪЛГАРИЯ ЕР-ПОСОКА ДЗД (България Ер АД и Посока Ком ООД)
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.01.2020 12:35:11