ОП Ид.No
1249
Обект на поръчката
01.08.2019 10:34:45
Услуга
Предмет на поръчката
01.08.2019 10:34:45
„Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за проект: „Извършване на ремонтно - възстановителни работи на съществуващи тунели, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) на територията на Р България, с цел привеждане в нормативна експлоатационна пригодност“, по три обособени позиции:
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция №1: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за проект за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+562.30, в нормативна експлоатационна пригодност“;
2 Обособена позиция №2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за проект за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ при км 53+297, в нормативна експлоатационна пригодност“;
3 Обособена позиция №3: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за проект за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност“
Ред за провеждане
01.08.2019 10:34:45
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.08.2019 10:34:45
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.08.2019 10:34:45
100 от 29.07.2019
924960/29.07.2019 г.
01.08.2019 10:34:45
0.18 MB
Обявление/Публична покана
01.08.2019 10:34:45
от 29.07.2019
924964/29.07.2019 г.
01.08.2019 10:34:45
0.47 MB
Документация
01.08.2019 10:34:45
 
01.08.2019 10:34:45
0.05 MB
01.08.2019 10:34:45
0.18 MB
01.08.2019 10:34:45
0.18 MB
01.08.2019 10:34:45
0.2 MB
01.08.2019 10:34:45
18.52 MB
Номер на преписка в АОП
01.08.2019 10:34:45
00044-2019-0061
Срок за получаване на офертите
01.08.2019 10:34:45
09.09.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.08.2019 10:34:45
 
16.09.2019 13:43:58
0.13 MB
16.09.2019 13:43:58
0.11 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.12.2019 17:20:36
53-00-12171 от 04.12.2019
На 09.12.2019 г. от 10:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна Инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.01.2020 14:07:03
 
23.01.2020 14:07:03
0.2 MB
23.01.2020 14:07:03
0.14 MB
23.01.2020 14:07:03
0.19 MB
Решение за определяне на изпълнител
23.01.2020 14:07:03
6 от 23.01.2020
 
Договор No.Д-20/13.02.2020
Обособена позиция
17.02.2020 11:08:11
2
Предмет на договора
17.02.2020 11:08:11
Обособена позиция №2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за проект за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ при км 53+297, в нормативна експлоатационна пригодност“;
Договор тип
17.02.2020 11:08:11
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.02.2020 11:08:11
Д-20 от 13.02.2020
959947/13.02.2020 г.
17.02.2020 11:08:11
0.76 MB
17.02.2020 11:08:11
0.07 MB
17.02.2020 11:08:11
0.09 MB
Стойност на договора
17.02.2020 11:08:11
BGN, 3 084.12, 20.00, 3 700.94
Срок за изпълнение
17.02.2020 11:08:11
 
14 дни
Изпълнител
17.02.2020 11:08:11
Пътинвест-Инженеринг АД