ОП Ид.No
1250
Обект на поръчката
27.05.2019 11:12:12
Услуга
Предмет на поръчката
27.05.2019 11:12:12
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ Кърджали
Ред за провеждане
27.05.2019 11:12:12
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.05.2019 11:12:12
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
27.05.2019 11:12:12
Решение-1 от 23.05.2019
Решение-1/23.05.2019г.
27.05.2019 11:12:12
2.16 MB
Обявление/Публична покана
27.05.2019 11:12:12
 
Обявление №24-00-84/23.05.2019г.
27.05.2019 11:12:12
4.53 MB
Документация
27.05.2019 11:12:12
Документация, приложения, образци
27.05.2019 11:12:12
0.22 MB
27.05.2019 11:12:12
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
27.05.2019 11:12:12
00044-2019-0033
Обявление за отваряне на ценови оферти
26.08.2019 11:14:35
53-00-438 от 26.08.2019
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Решение за класиране
05.09.2019 11:15:37
Решение -3 от 05.09.2019
Решение класиране
05.09.2019 11:15:37
0.58 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.05.2019 11:12:12
 
Протокол №1
23.07.2019 11:49:12
1.34 MB
05.09.2019 11:15:37
0.59 MB
05.09.2019 11:15:37
0.4 MB
05.09.2019 11:15:37
3.45 MB
05.09.2019 11:15:37
7.56 MB
 
Договор No.РД-37-1/01.10.2019
Обособена позиция
04.10.2019 11:12:27
1
Предмет на договора
04.10.2019 11:12:27
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ Кърджали
Договор
04.10.2019 11:12:27
РД-37-1 от 01.10.2019
Договор и приложения
04.10.2019 11:12:27
5.2 MB
04.10.2019 11:12:27
0.17 MB
Стойност на договора
04.10.2019 11:12:27
BGN
Срок за изпълнение
04.10.2019 11:12:27
 
24 месеца
Изпълнител
04.10.2019 11:12:27
Стил 96 ООД