ОП Ид.No
1251
Обект на поръчката
29.05.2019 19:27:15
Услуга
Предмет на поръчката
29.05.2019 19:27:15
Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изграждането на нов мост на обект: "Път III-804 "Поповица - Асеновград" мост на р.Черкезица
Ред за провеждане
29.05.2019 19:27:15
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
29.05.2019 19:27:15
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
29.05.2019 19:27:15
2 от 27.05.2019
29.05.2019 19:44:36
2.42 MB
Обявление/Публична покана
29.05.2019 19:27:15
24-00-221 от 27.05.2019
29.05.2019 19:44:36
9.43 MB
Документация
29.05.2019 19:27:15
 
29.05.2019 19:44:36
14.87 MB
29.05.2019 21:35:20
40.77 MB
29.05.2019 21:35:20
72.38 MB
Номер на преписка в АОП
29.05.2019 19:27:15
00044-2019-0035
Срок за получаване на офертите
29.05.2019 19:27:15
03.07.2019 17:00
Дата на отваряне на оферти - 05.07.2019 от 11:00 часа
Срок за отваряне на ценови оферти
17.12.2019 14:09:23
19.05.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
29.05.2019 19:27:15
 
09.08.2019 15:47:52
5.01 MB
23.06.2020 16:39:55
16.96 MB
23.06.2020 16:39:55
6.64 MB
23.06.2020 16:39:55
18.58 MB
Решение за определяне на изпълнител
23.06.2020 15:43:34
 
 
Договор No.РД-34-1/06.08.2020
Обособена позиция
18.12.2020 12:59:54
1
Предмет на договора
18.12.2020 12:59:54
Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изграждането на нов мост на обект: "Път III-804 "Поповица - Асеновград" мост на р.Черкезица
Договор
18.12.2020 12:59:54
РД-34-1 от 06.08.2020
18.12.2020 12:59:54
17.51 MB
18.12.2020 12:59:54
0.94 MB
18.12.2020 12:59:54
0.32 MB
18.12.2020 12:59:54
2.87 MB
18.12.2020 12:59:54
2.99 MB
Стойност на договора
18.12.2020 12:59:54
BGN, 9 249.84, 20.00, 11 099.81
Изпълнител
18.12.2020 12:59:54
831643582, Пътинвест-инженеринг АД
Състояние на договора
18.12.2020 12:59:54
Предсрочно прекратен