ОП Ид.No
1255
Обект на поръчката
06.06.2019 12:23:50
Строителство
Предмет на поръчката
06.06.2019 12:23:50
„Изпълнение на проектантски и строително-монтажни работи по проект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“, по 2 (две) обособени позиции:
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи свързани с изграждане на външно електрозахранване на тунел от км 12+420 до км 12+960“
2 Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) на: системи за безопасност в тунел от км 12+420 до км 12+960; зони за разгръщане пред двата портала на тунел от км 12+420 до км 12+960; осветление на пътен възел „Чехлевци“ на км 11+513 и пътен възел „Дядо Дянко“ на км 15+500; осветление на мост на км 15+415; полагане на защитно покритие на откритите бетонни повърхности на: големите съоръжения на км 11+800, км 14+660, км 15+415, мост над р. Паничарка и тунел от км 12+420 до км 12+960“
Ред за провеждане
06.06.2019 12:23:50
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
06.06.2019 12:23:50
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
06.06.2019 12:23:50
74 от 03.06.2019
914700/03.06.2019 г.
06.06.2019 12:23:50
0.19 MB
Обявление/Публична покана
06.06.2019 12:23:50
от 03.06.2019
914701/03.06.2019 г.
06.06.2019 12:23:50
0.21 MB
Документация
06.06.2019 12:23:50
 
Номер на преписка в АОП
06.06.2019 12:23:50
00044-2019-0039
Срок за получаване на офертите
06.06.2019 12:23:50
08.07.2019 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.07.2019 15:49:13
 
на 17.07.2019 от 14:00 часа ще се състои отваряне на ценови оферти.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
06.06.2019 12:23:50
 
22.07.2019 10:07:19
0.18 MB
22.07.2019 10:07:19
0.16 MB
22.07.2019 10:07:19
0.37 MB
Решение за определяне на изпълнител
22.07.2019 10:07:19
99 от 19.07.2019
 
Договор No.РД-33-11/27.09.2019
Обособена позиция
03.10.2019 11:15:51
1
Предмет на договора
03.10.2019 11:15:51
Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи свързани с изграждане на външно електрозахранване на тунел от км 12+420 до км 12+960“
Договор тип
03.10.2019 11:15:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
935934/30.09.2019 г.
03.10.2019 11:15:51
2.13 MB
03.10.2019 11:15:51
0.11 MB
03.10.2019 11:15:51
0.1 MB
Договор
03.10.2019 11:15:51
РД-33-11 от 27.09.2019
Стойност на договора
03.10.2019 11:15:51
BGN, 258 998.91, 20.00, 310 798.69
Срок за изпълнение
03.10.2019 11:15:51
 
Изпълнител
03.10.2019 11:15:51
814224849, ЕТРА-ЕЛ ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.04.2021 16:24:21
24-00-773 от 14.04.2021
1011174/14.04.2021г.
 
Договор No.53-00-9115/12.09.2019
Обособена позиция
24.09.2019 10:32:15
2
Предмет на договора
24.09.2019 10:32:15
Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) на: системи за безопасност в тунел от км 12+420 до км 12+960; зони за разгръщане пред двата портала на тунел от км 12+420 до км 12+960; осветление на пътен възел „Чехлевци“ на км 11+513 и пътен възел „Дядо Дянко“ на км 15+500; осветление на мост на км 15+415; полагане на защитно покритие на откритите бетонни повърхности на: големите съоръжения на км 11+800, км 14+660, км 15+415, мост над р. Паничарка и тунел от км 12+420 до км 12+960“
Договор тип
24.09.2019 10:32:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.09.2019 10:32:15
53-00-9115 от 12.09.2019
934207/19.09.2019 г.
24.09.2019 10:32:15
2.26 MB
24.09.2019 10:32:15
0.24 MB
24.09.2019 10:32:15
0.09 MB
Стойност на договора
24.09.2019 10:32:15
BGN, 2 485 300.00, 20.00, 2 982 360.00
Изпълнител
24.09.2019 10:32:15
177166498, Хидро-Вод Строй ДЗЗД (Хидрострой АД и ВДХ АД)
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.04.2021 16:24:21
24-00-774 от 14.04.2021
1011176/14.04.2021г.