ОП Ид.No
1259
Обект на поръчката
26.08.2019 10:25:21
Доставка
Предмет на поръчката
26.08.2019 10:25:21
Доставка на индустриални маршрутизатори за работа в разширен температурен диапазон
Ред за провеждане
26.08.2019 10:25:21
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.08.2019 10:25:21
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.08.2019 10:25:21
110 от 22.08.2019
929298/22.08.2019 г.
26.08.2019 10:25:21
0.16 MB
Обявление/Публична покана
26.08.2019 10:25:21
от 22.08.2019
929299/22.08.2019 Г.
26.08.2019 10:25:21
0.22 MB
Документация
26.08.2019 10:25:21
 
Номер на преписка в АОП
26.08.2019 10:25:21
00044-2019-0068
Срок за получаване на офертите
26.08.2019 10:25:21
30.09.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
26.08.2019 10:25:21
 
11.10.2019 10:17:27
0.18 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.11.2019 14:52:59
53-00-10890 от 04.11.2019
На 08.11.2019 г. от 11:00 часа в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.11.2019 14:12:51
 
27.11.2019 14:12:51
0.13 MB
27.11.2019 14:12:51
0.1 MB
27.11.2019 14:12:51
0.12 MB
Решение за класиране
27.11.2019 14:12:51
182 от 27.11.2019
27.11.2019 14:12:51
0.12 MB
 
Договор No.Д-2/13.01.2020
Обособена позиция
21.01.2020 10:22:16
1
Предмет на договора
21.01.2020 10:22:16
Доставка на индустриални маршрутизатори за работа в разширен температурен диапазон
Договор тип
21.01.2020 10:22:16
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.01.2020 10:22:16
Д-2 от 13.01.2020
955088/20.01.2020 г.
21.01.2020 10:22:16
0.55 MB
21.01.2020 10:22:16
0.35 MB
21.01.2020 10:22:16
0.05 MB
Стойност на договора
21.01.2020 10:22:16
BGN, 199 360.00, 20.00, 239 232.00
Срок за изпълнение
21.01.2020 10:22:16
 
45 дни
Изпълнител
21.01.2020 10:22:16
Лирекс БГ ООД
Дата на приключване
21.01.2020 10:22:16