ОП Ид.No
1260
Обект на поръчката
28.10.2019 10:39:38
Строителство
Предмет на поръчката
28.10.2019 10:39:38
„Избор на изпълнител за строителство на обект: Път III-667 „Плодовитово-Асеновград“. Мост над р. Марица при км 6+832”
Ред за провеждане
28.10.2019 10:39:38
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.10.2019 10:39:38
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.10.2019 10:39:38
163 от 24.10.2019
940931/24.10.2019
28.10.2019 10:39:38
0.21 MB
Обявление/Публична покана
28.10.2019 10:39:38
от 24.10.2019
941065/24.10.2019
28.10.2019 10:39:38
0.21 MB
Документация
28.10.2019 10:39:38
 
29.10.2019 10:19:55
18.52 MB
Разяснения по документация за участие
28.10.2019 10:39:38
 
Номер на преписка в АОП
28.10.2019 10:39:38
00044-2019-0126
Срок за получаване на офертите
28.10.2019 10:39:38
12.12.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
28.10.2019 10:39:38
 
15.01.2020 11:18:40
0.23 MB
11.03.2020 15:40:30
0.1 MB
11.03.2020 15:40:30
0.09 MB
11.03.2020 15:40:30
0.17 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.02.2020 14:21:09
53-00-1539 от 20.02.2020
На 26.02.2020 г. от 11:15 часа, в зала 701 на VII -ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Решение за класиране
11.03.2020 15:40:30
Решение № 31 от 11.03.2020
Решение за прекратяване
29.04.2021 13:37:19
59 от 29.04.2021