ОП Ид.No
1262
Обект на поръчката
20.06.2019 10:55:23
Услуга
Предмет на поръчката
20.06.2019 10:55:23
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Велико Търново
Вид процедура/основание за провеждане
20.06.2019 10:55:23
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.06.2019 10:55:23
Решение-1 от 18.06.2019
20.06.2019 15:27:20
0.28 MB
Обявление/Публична покана
20.06.2019 10:55:23
Обявление от 18.06.2019
20.06.2019 10:55:23
0.32 MB
Документация
20.06.2019 10:55:23
 
Номер на преписка в АОП
20.06.2019 10:55:23
00044-2019-0043
Срок за получаване на офертите
20.06.2019 10:55:23
25.07.2019 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
09.08.2019 11:57:38
53-00-802 от 09.08.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.06.2019 10:55:23
Протокол № 1 от 01.08.2019
Протокол № 1
01.08.2019 15:23:23
14.53 MB
30.08.2019 16:22:03
11.96 MB
30.08.2019 16:22:03
9.62 MB
30.08.2019 16:22:03
36.97 MB
Решение за класиране
30.08.2019 16:22:03
Решение 3 от 30.08.2019
30.08.2019 16:22:03
2.95 MB
25.09.2019 16:42:15
0.08 MB
 
Договор No.РД-37-3/09.10.2019
Обособена позиция
21.10.2019 11:38:25
1
Предмет на договора
21.10.2019 11:38:25
Осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ-Велико Търново
Договор тип
21.10.2019 11:38:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.10.2019 11:38:25
РД-37-3 от 09.10.2019
21.10.2019 11:38:25
1.72 MB
Стойност на договора
21.10.2019 11:38:25
BGN, 30 000.00, 20.00, 36 000.00
Срок за изпълнение
21.10.2019 11:38:25
08.10.2021
Изпълнител
21.10.2019 11:38:25
203988747, ЕЛИТ-ОЙЛ СОФИЯ ООД, гр.Ямбол
Уведомление на АОП за сключен договор
21.10.2019 11:47:12
24-00-407 от 18.10.2019