ОП Ид.No
1263
Обект на поръчката
20.06.2019 10:08:01
Услуга
Предмет на поръчката
20.06.2019 10:08:01
„Правни услуги за нуждите на Националното тол управление във връзка с въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“.
Ред за провеждане
20.06.2019 10:08:01
Пряко договаряне по ЗОП чл.18 ал.1 т.13
Вид процедура/основание за провеждане
20.06.2019 10:08:01
Пряко договаряне
Решение за откриване на процедурата
20.06.2019 10:08:01
84 от 19.06.2019
917476/ 19.06.2019 г.
20.06.2019 10:08:01
0.19 MB
Обявление/Публична покана
20.06.2019 10:08:01
Покана № 53-00-6107 от 19.06.2019
20.06.2019 10:08:01
0.85 MB
Документация
20.06.2019 10:08:01
 
20.06.2019 10:29:52
0.15 MB
Номер на преписка в АОП
20.06.2019 10:08:01
00044-2019-0045
Срок за получаване на офертите
20.06.2019 10:08:01
25.06.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
20.06.2019 10:08:01
 
27.06.2019 17:02:43
0.19 MB
27.06.2019 17:02:43
0.27 MB
27.06.2019 17:02:43
0.29 MB
Решение за определяне на изпълнител
27.06.2019 17:02:43
89 от 27.06.2019
27.06.2019 17:02:43
0.08 MB
 
Договор No.Д-64/12.07.2019
Обособена позиция
01.08.2019 15:32:26
1
Предмет на договора
01.08.2019 15:32:26
„Правни услуги за нуждите на Националното тол управление във връзка с въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“.
Договор тип
01.08.2019 15:32:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.08.2019 15:32:26
Д-64 от 12.07.2019
925667/01.08.2019
01.08.2019 15:32:26
0.83 MB
01.08.2019 15:32:26
0.09 MB
01.08.2019 15:32:26
0.05 MB
01.08.2019 15:32:26
0.19 MB
Стойност на договора
01.08.2019 15:32:26
BGN, 82 500.00, 20.00, 99 000.00
Срок за изпълнение
01.08.2019 15:32:26
 
6 (шест) месеца
Изпълнител
01.08.2019 15:32:26
131472060, Адвокатско дружество Добрев и Люцканов
Уведомление на АОП за изпълнен договор
08.02.2021 17:39:51
24-00-278 от 08.02.2021