ОП Ид.No
1264
Обект на поръчката
28.06.2019 11:14:42
Строителство
Предмет на поръчката
28.06.2019 11:14:42
Избор на изпълнител на строителство на обект: „Мост при км 42+691 на път II-63 „Перник-Брезник-Трън“ ремонт и реконструкция
Ред за провеждане
28.06.2019 11:14:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.06.2019 11:14:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.06.2019 11:14:42
1 от 25.06.2019
28.06.2019 11:14:42
2.23 MB
Обявление/Публична покана
28.06.2019 11:14:42
24-00-110 от 25.06.2019
28.06.2019 11:14:42
6.52 MB
Документация
28.06.2019 11:14:42
 
Номер на преписка в АОП
28.06.2019 11:14:42
00044-2019-0047
Срок за получаване на офертите
28.06.2019 11:14:42
 
02.08.2019г. 16:30ч.
Обявление за отваряне на ценови оферти
26.08.2019 10:17:23
29.08.2019г. 14:00 часа.
Административна сграда на ОПУ Перник, Заседателна зала
Решение за класиране
05.09.2019 09:59:58
6 от 05.09.2019
05.09.2019 09:59:58
0.73 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.06.2019 11:14:42
 
 
Договор No.РД-37-2/25.09.2019
Обособена позиция
01.10.2019 10:32:36
1
Предмет на договора
01.10.2019 10:32:36
Избор на изпълнител на строителство на обект: „Мост при км 42+691 на път II-63 „Перник-Брезник-Трън“ ремонт и реконструкция
Договор тип
01.10.2019 10:32:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
01.10.2019 10:32:36
от 27.09.2019
Договор
01.10.2019 10:32:36
РД-37-2 от 25.09.2019
01.10.2019 10:32:36
17.98 MB
01.10.2019 10:32:36
3.46 MB
01.10.2019 10:32:36
0.54 MB
Стойност на договора
01.10.2019 10:32:36
BGN, 160 809.63, 20.00, 192 971.56
Срок за изпълнение
01.10.2019 10:32:36
 
40 календарни дни
Изпълнител
01.10.2019 10:32:36
ДЛВ ЕООД
Състояние на договора
01.10.2019 10:32:36
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.01.2020 10:27:40