ОП Ид.No
1269
Обект на поръчката
05.07.2019 13:31:13
Строителство
Предмет на поръчката
05.07.2019 13:31:13
„Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400; Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000; Обособена позиция № 3 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400;
2 Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000;
3 Обособена позиция № 3 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47”
Ред за провеждане
05.07.2019 13:31:13
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.07.2019 13:31:13
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.07.2019 13:31:13
92 от 02.07.2019
05.07.2019 13:31:13
0.25 MB
Обявление/Публична покана
05.07.2019 13:31:13
 
05.07.2019 13:31:13
0.23 MB
Документация
05.07.2019 13:31:13
 
Разяснения по документация за участие
05.07.2019 13:31:13
 
Номер на преписка в АОП
05.07.2019 13:31:13
00044-2019-0051
Срок за получаване на офертите
05.07.2019 13:31:13
12.08.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
05.07.2019 13:31:13
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.09.2019 13:55:07
 
На 13.09.2019 г. от 10:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.09.2019 17:11:47
 
Решение за определяне на изпълнител
17.09.2019 17:11:47
127 от 17.09.2019
Решение за прекратяване
01.06.2020 17:09:14
65 от 01.06.2020
984238/15.06.2020
Решение за прекратяване на обособена позиция
23.07.2020 14:52:31
990057/05.08.2020 г. - 94 от 23.07.2020
 
Договор No.РД-33-13/21.10.2019
Обособена позиция
28.10.2019 17:25:46
1
Предмет на договора
28.10.2019 17:25:46
Обособена позиция № 1 – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400;
Договор тип
28.10.2019 17:25:46
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.10.2019 17:25:46
РД-33-13 от 21.10.2019
941120/25.10.2019 г.
28.10.2019 17:25:46
1.93 MB
28.10.2019 17:25:46
0.24 MB
28.10.2019 17:25:46
1.39 MB
Стойност на договора
28.10.2019 17:25:46
BGN, 298 028 262.93, 20.00, 357 633 915.52
Срок за изпълнение
28.10.2019 17:25:46
 
30 месеца
Изпълнител
28.10.2019 17:25:46
177394157, СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1 ДЗЗД (ПСТ Груп ЕАД, Нивел строй ЕООД, Пътинженеринг-М АД, ПСТ Видин ЕООД и ПСТ София ЕООД)
Промени в условията на договора
22.07.2020 11:23:59