ОП Ид.No
1272
Обект на поръчката
09.07.2019 11:08:43
Услуга
Предмет на поръчката
09.07.2019 11:08:43
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ ОПУ – Габрово, за период от 24 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс
Ред за провеждане
09.07.2019 11:08:43
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.07.2019 11:08:43
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.07.2019 11:08:43
6 от 09.07.2019
12.07.2019 14:56:32
9.82 MB
12.07.2019 14:56:32
5.58 MB
Обявление/Публична покана
09.07.2019 11:08:43
24-00-93 от 09.07.2019
12.07.2019 15:27:06
9.82 MB
Документация
09.07.2019 11:08:43
 
12.07.2019 15:29:51
0.09 MB
12.07.2019 15:29:51
0.16 MB
Номер на преписка в АОП
09.07.2019 11:08:43
00044-2019-0053
Срок за получаване на офертите
09.07.2019 11:08:43
15.08.2019 16:17
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.07.2019 11:08:43
1 от 16.08.2019