ОП Ид.No
1274
Обект на поръчката
15.08.2019 11:00:06
Услуга
Предмет на поръчката
15.08.2019 11:00:06
„Извършване на археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на обект: Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“
Ред за провеждане
15.08.2019 11:00:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.08.2019 11:00:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.08.2019 11:00:06
108 от 13.08.2019
Обявление/Публична покана
15.08.2019 11:00:06
от 13.08.2019
15.08.2019 11:00:06
0.47 MB
Документация
15.08.2019 11:00:06
 
Номер на преписка в АОП
15.08.2019 11:00:06
00044-2019-0066
Срок за получаване на офертите
15.08.2019 11:00:06
19.09.2019 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.09.2019 09:56:20
53-00-9490 от 25.09.2019
На 30.09.2019 г. от 14:00 ч., в зала 605 ще се проведе открито заседание.
25.09.2019 09:56:20
0.16 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.10.2019 10:21:40
 
03.10.2019 10:21:40
0.13 MB
03.10.2019 10:21:40
0.07 MB
03.10.2019 10:21:40
0.21 MB
Решение за определяне на изпълнител
03.10.2019 10:21:40
141 от 03.10.2019
 
Договор No.Д-116/15.10.2019
Обособена позиция
18.10.2019 10:23:48
1
Предмет на договора
18.10.2019 10:23:48
„Извършване на археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на обект: Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“
Договор тип
18.10.2019 10:23:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.10.2019 10:23:48
Д-116 от 15.10.2019
18.10.2019 10:23:48
0.71 MB
18.10.2019 10:23:48
0.04 MB
18.10.2019 10:23:48
0.05 MB
Стойност на договора
18.10.2019 10:23:48
BGN, 9 977.00, 20.00, 11 972.40
Срок за изпълнение
18.10.2019 10:23:48
 
365 дни
Изпълнител
18.10.2019 10:23:48
Национален археологически институт с музей при БАН
Промени в условията на договора
19.03.2020 10:35:13
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.07.2021 14:43:20
24-00-1474 от 16.07.2021
1016945/16.07.2021г.